Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema N - Økologi

Beskrivelse af sessioner i tema N - Økologi.

Session N1: Mere økologisk landbrug – fra vision til realiteter
Ifølge Grøn Vækst skal det økologiske areal være mere end fordoblet i 2020. Som en støtte er der udarbejdet en økologivision. Et af initiativerne er at undersøge, hvad der får økologer til at lægge tilbage til konventionel drift. Et andet element i visionen er, at det skal ske på markedsvilkår, så udviklingen i økologisk produktion og forbrug i Danmark og i Europa spiller en afgørende rolle.
Det økologiske marked – udviklingen i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne
 
Ejvind Pedersen, seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer    

Show

Sammendrag

Mindsket frafald blandt økologer – status på analysearbejdet
  
Rasmus Nimgaard, akademisk medarbejder, NaturErhvervstyrelsen

Show

Sammendrag

Session N2: Optimering af den økologiske planteproduktion
Omdrejningspunktet i de seneste tre års landsforsøg har været at optimere de økologiske sædskifter til et lavere næringsstofniveau. Resultaterne fra forsøgene skal give muligheder for optimering for de økologiske landmænd på deres bedrifter.
De vigtigste resultater fra tre års økologiske markforsøg Lars Egelund Olsen, konsulent, VFL 

Show

Sammendrag

Sådan omsætter du forsøgsresultaterne til praksis på din bedrift! Birgitte Popp Andersen, planteavlskonsulent, LandboSyd    

Show

Sammendrag

Session N3: Efterafgrøder og grøngødning på økologiske brug
Efterafgrøder og grøngødning i sædskiftet yder et væsentligt bidrag til næringsstofhusholdningen. Effekten afhænger af mange forhold som art, såtidspunkt, forfrugt og nedmuldning. Hvad skal økologiske landmænd satse på for at få en god effekt, og hvad skal de undlade?
Forskellige typer efterafgrøder og grøngødninger Kristian Thorup-Kristensen, professor, KU    

Show

Sammendrag

Sådan håndteres efterafgrøder og grøngødning bedst i praksis! Margrethe Askegaard, specialkonsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Session N4: Miljøfordele ved økologisk landbrug
Den økologiske produktion er undtaget fra visse krav i Grøn Vækst. Det skyldes bl.a. den økologiske produktionsforms generelle principper omkring næringsstofhusholdningen. Men hvordan lever økologiske landmænd op til principperne i praksis, så den økologiske produktion ikke belaster miljøet?
Baggrund for undtagelserne for økologer i Grøn Vækst
Lars Holdensen, Landbrug & Fødevarer   

Show

Sammendrag

Sådan sikres økologiens miljøprofil på et fagligt grundlag! Peter Mejnertsen, konsulent, VFL   

Show

Sammendrag

Session N5: Er urter fremtiden i de økologiske kløvergræsmarker?
Der er stor interesse for anvendelse af urter i kløvergræsmarkerne i både Danmark og Tyskland. Den nyeste viden fra forskning om urter og tanninholdige planter bliver præsenteret og diskuteret. Hvilke perspektiver er der i blandinger af mange arter af urter i kløvergræsmarkerne?
Urter og tanninholdige planter – den nyeste tyske forskning Ralf Loges, Dr., Kiels Universitet, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland     

Show

Sammendrag

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræsmarken Karen Søegaard, seniorforsker, AU  

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events