Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-10-2015

Plantekongres 2012 - 10.-12. januar 2012 

Oprettet: 14-11-2011

Tema R - Dialog mellem myndigheder og landbruget

Beskrivelse af sessioner i tema R - Dialog mellem myndigheder og landbruget.

Session R1: Landbrugets nye fortælling - lokalt
Landbruget er i gang med en ny fortælling om erhvervet. Den skal gøre op med landbruget som offer for samfundets urimelige krav og bane vejen for en ny rolle som aktiv medspiller. Vi ser på, hvordan den nye fortælling også kan forankres lokalt hos den enkelte landmand, og hvordan bedriften kan gavnes, når han skaber sin egen lokale fortælling.
Hvad er den lokale fortælling?
 
Jørgen Korning, landdistriktschef, VFL
Show
Min lokale fortælling! Ole Lyngby Pedersen, landmand, Odder     

Show (4,4 MB)

Sammendrag

Session R2: Taler kommunen og landbruget forbi hinanden?
Ord kan betyde noget forskelligt afhængigt af, om de kommer fra en planlægger, agronom eller biolog. Jammerbugt Kommune har forsøgt at skabe et fælles sprog internt i kommunen og i forhold til landbrugsrådgivningen – hør om projektet og om dialogens elementer.
Taler kommunen med kløftet tunge til landmanden? Jesper Hansen, teamleder, Jammerbugt Kommune    

Show

Sammendrag

Det skal der til, for at dialogen bliver meningsfuld! Egon Noe, seniorforsker, AU  

Show

Sammendrag

Session R3: Social farming
Landbrug, der ligger bynært, har muligheder for at udnytte dette til at levere serviceydelser til byen og dens institutioner. Det kan være i form af direkte levering af fødevarer, men også andre serviceydelser som rekreation og genoptræning i samarbejde med sygehuse, friluftsliv, sansehaver og vandforsyning.
En ny bro mellem by og land – erfaringer fra Europa Ole Hjorth Caspersen, seniorforsker, KU  

Show

Sammendrag

Social farming - et dansk eksempel Marianne Stenkjær, direktør, Grantoftegård     
Session R4: Landmænd og kommuners ønsker til lokalområdets udvikling
KU LIFE har interviewet over 200 landmænd i Skive, Morsø og Jammerbugt Kommuner om deres fremtidsplaner mht. produktion, natur og landdistriktstiltag. Det skal give et indblik i, hvordan et område vil udvikle sig set fra landmandens side. Hør også om, hvordan Skive Kommune arbejder sammen med landbruget om et nyt koncept for en lokal park omkring Flynder Sø.
Landmandens syn på ejendom, bedriften og dens fremtid Jørgen Primdahl, professor, KU     

Show

Sammendrag

Hvordan kan en lokal park udvikles sammen med landbruget? Henrik Willadsen, afdelingsleder, Skive Kommune      Show
Session R5: Landbrug og kommuner – sådan opfatter vi hinanden!
For at skabe grobund for mere og bedre samarbejde har Videncentret i samarbejde med KU LIFE kortlagt 5 kommuners og 4 landbrugscentres forventninger til og syn på hinanden. Resultaterne fremlægges og diskuteres. Vi ser også på, hvordan fremtidens rådgivningssystem skal se ud for at kunne servicere landmanden i forhold til kommunens forventninger.
Det forventer man af hinanden! Lone Kristensen, lektor, KU     Show
Det vil vi gøre i AgriNord!      Jørgen Evald Jensen, chefkonsulent, AgriNord

Show

Sammendrag

Det vil vi gøre i Norddjurs Kommune!
Anders Brinch Larsen, servicedirektør, Norddjurs Kommune   

Show

Sammendrag 

Session R6: Matrixbrug - en ny samarbejdsform for landmænd
Matrixbrug er et koncept for konventionelle såvel som økologiske landbrug, hvor flere bedrifter samarbejder om f.eks. foderforsyning, sædskifte, maskinsamarbejde og afsætning af deres produkter. Det handler også om at udnytte landbrugets affaldsprodukter til f.eks. biogas, der kan omdannes til strøm og dermed bidrage til en klimavenlig fødevareproduktion.
Hvad er matrixbrug, og hvordan fungerer de? Niels Nørskov, markedschef, VFL    

Show

Sammendrag

Perspektiver for kommunen i matrixbrug En repræsentant for Lejre Kommune    Show
Session R7: Landbrug i et multifunktionelt landskab
Udviklingen i det åbne land har stor betydning for en landmands valgmuligheder. Det moderne jordbrugslandskab udvikler sig, og landbrug skal spille sammen med bosted, friluftsliv, natur mv. Multiland har gennemført en række analyser af landskabsudviklingen og aktuelle landskabsfunktioner. Hør om analyserne og en landmands praktiske etableringsvalg.
Fremtidens jordbrugslandskab
Peter Stubkjær Andersen, videnskabelig ass., KU  

Show

Sammendrag

Det ser jeg efter, når jeg skal etablere mig! Peter Stenger, landmand, Holsted     
Session R8: Støtteordninger til landbruget og deres effekter
Støtteordningerne til landbruget er en væsentlig faktor for, hvordan landmanden tilrettelægger sin drift. Hør om de vigtigste støtteordninger og deres effekter – både tilsigtede og utilsigtede. Sessionen er hovedsageligt rettet mod kommunefolk, der ønsker et basalt indblik i, hvorfor og hvordan landmanden agerer.
Meningen med støtten til landbruget i dag Morten Blom Andersen, kontorchef, EU-koordinationskontoret, NaturErhvervstyrelsen     
Hvordan fungerer tilskudsordningerne i praksis? Heidi Buur Holbeck, specialkonsulent, VFL    

Show

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2011 Oprettet: 14-11-2011 Revideret: 14-11-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events