Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Biologi

Beskrivelse af sessionerne i tema Biologi.

Session 60: Plantetoksiner - muligheder og risici  
Planter producerer en lang række toksiske stoffer, som kan beskytte dem mod angreb. Dette gør det muligt at bruge planteekstrakter som naturlige bejdsemidler. Nogle af stofferne har dog en uheldig effekt på de dyr og mennesker, der fejlagtigt indtager dem. Her skal der findes nye veje, så forsvaret i planterne bevares, og planteprodukterne kan indtages uden problemer. 
Har plantebaserede bejdsemidler en fremtid i jordbruget?

Ole Søgaard Lund, centerleder, KU

Show

Sammendrag

Udvikling af raps fri for glucosinolater

Læs mere

Hussam Hassan Nour El Din Auis, associate professor, KU

Show

Sammendrag

Session 61: Genduplikation i udvikling og forædling af afgrøder  
I alle plantearter er der i udviklingen sket gen-duplikationer, og dette ser ud til at have været en drivende faktor i udviklingen af plantearter. Dette gælder også for en del af vores kulturafgrøder, hvor de er benyttet til selektion og i forædlingsøjemed. 
Gen og genom duplikation - en drivende kraft i evolutionen
Søren Bak, forskningsprofessor, KU  

Show

Sammendrag

Gen-duplikationer - evolutionens eksperimentarium med et eksempel fra hvede
Claus Krogh Madsen, Post. Doc., AU 
 
 

Show

Sammendrag

Session 62: Fremtidens medicin fra planter  
Planter indeholder en række stoffer, som i tidens løb er benyttet som medicin. Mange af disse arter er udryddelsestruede, og derfor er det nødvendigt at finde frem til, hvordan planter laver stofferne. Thapsia garganica er en nær slægtning til vild gulerod, der indeholder medicin mod prostatakræft. Allelopatiske stoffer fra visse planter hæmmer ukrudt og stimulerer menneskers sundhed. 

Thapsia garganica – er der realistiske muligheder?

Henrik Toft Simonsen, lektor, KU  

Show

Sammendrag

Allelopatiske stoffer – potentiale og fremtid
Inge Fomsgaard, seniorforsker, AU    

ShowTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events