Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Grovfoder

Beskrivelse af sessionerne under temaet Grovfoder.

Session 12: Den bedste og billigste foderforsyning
De høje priser på korn og protein samt en stigende afsætning af afgrøder til bioenergi presser foderprisen op på kvægejendomme over det meste af landet. I hvilken grad skal det påvirke mit valg af de forskellige typer grovfoder i foderplanen og i markplanen – nu og i fremtiden? 
De bedste strategier for foder til malkekøer Rudolf Thøgersen, specialkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Video

Sådan påvirker energiafgrøder prisen på foder, jordleje og jord
Troels Schmidt, Analytiker, LandboSyd  

Show

Sammendrag

Video

Session 13: Sikker majsdyrkning!
De seneste års mindre gode majsmarker understreger betydningen af behovet for optimering af sortsvalg, etablering og strategi for planteværn med kemiske og mekaniske løsninger. En ny udfordring er såning af efterafgrøder i majs. Hør, hvor din indsats skal gøres i majsdyrkningen! 
Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs
Martin Mikkelsen, landskonsulent, VFL  

Show
(3,8 MB)

Sammendrag

Sikker strategi for planteværn i majs
Poul Henning Petersen, landskonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Session 14: Nye slætstrategier i kløvergræs

Der er meget fokus på at optimere kvaliteten af 1. slæt, men de senere slæt har stor betydning for den samlede kvalitet af ensilagestakken. Nye slætstrategier kan tilpasses i forhold til ønsker om energi og protein i ensilagen. Det belyses ud fra forsøg og beregninger for indkøbt protein og den samlede økonomi.
Slætstrategiens indvirkning på energi- og proteinproduktion Karen Søegaard, seniorforsker, AU  

Show

Sammendrag

Indvirkning af energi- og proteinproduktion på økonomi og mælkeydelse Vibeke Duchwaider, konsulent, VFL  

Sammendrag

Session 15: Indstil kløvergræsmotoren rigtigt
Store prisstigninger på protein og især sojabønner har i kombination med nogle særdeles gode år for kløvergræs øget interessen for dyrkning af kløvergræs. En grøn revolution er på vej med hensyn til udnyttelse af græsmarkens bælgplanter og valg af blandinger til slæt, staldfodring og afgræsning. Det hele skal spille sammen med den bedste anvendelse af kvælstof i handelsgødning og gylle. 
Strategier for valg af kløvergræsblanding sammen med kvælstofgødskningen
Karsten A. Nielsen, landskonsulent, VFL     

Show

Sammendrag

Strategi for gylle til kløvergræs - nedfældning, forsuring mv.
Annette V. Vestergaard, specialkonsulent, VFL  

Show
(3,5 MB)

Sammendrag  Til top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø