Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Økologi

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økologi.

Session 19: Nyt fra økologiske markforsøg 2012
I forsøgene er der fokus på dansk produktion af bælgsæd og øgede udbytter på de økologiske planteavlsejendomme. Hør bl.a. om dyrkning af hestebønne og lupin, udbyttestabilitet i blandsæd af vårhvede og lupin, øgede udbytter i vårbyg og dyrkning af efterafgrøder som biomasse til biogasproduktion. 
Dyrkning af hestebønne og lupin
Inger Bertelsen, souschef, VFL    

Show

Sammendrag

Blandsæd og højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder

Kathrine Hauge Madsen, specialkonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Session 20Kan reduceret jordbearbejdning og økologi forenes? 
Fra USA og Canada høres det ofte, at man ikke behøver herbicider for at dyrke pløjefrit. Fra Europa høres det sjældent og fra Danmark (næsten) aldrig. Hvad er det, de kan i USA og Canada, som vi ikke kan – og hvad kan vi lære af dem? Hvilke erfaringer er der med pløjefri dyrkning og økologi i Tyskland? 
Hvad kan vi lære af de udenlandske erfaringer?
 
Christian Petersen, planteavlskonsulent, Økologisk Landsforening
 

Sammendrag

Kan ukrudtet styres, når ploven parkeres? Bo Melander, seniorforsker, AU     

Show

Sammendrag

Session 21: Gulrust og økologi

Gulrust har vist sig som et alvorligt problem i vintertriticale. Økologerne har kun meget begrænsede muligheder for at gøre noget, når afgrøden angribes. Der gives en status og et bud på fremtidsperspektiverne. 
Status på gulrust – hvad er fremtidsscenariet?

  
Mogens Støvring Hovmøller, seniorforsker, AU    

Show

Sammendrag

Hvilke muligheder har du som økologisk landmand?
Peter Mejnertsen, landskonsulent, VFL  

Show

Sammendrag

Session 22: Økologi på svensk
Hør om de største udfordringer for de svenske økologer og buddene på, hvordan de skal løses. Hør også om Cameleon, som er en kombineret såmaskine og radrenser med kamerastyring. Maskinen stammer fra Sverige, hvor de har afprøvet dens muligheder. 
De svenske økologers udfordringer og løsninger. Erfaringer med Cameleon
Per Ståhl, Hushållningssälskapet, Rådgivning Agri      

Show
(3,4 MB)

SammendragTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events