Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2017

Plantekongres 2013 - 15.-16. januar 2013 

Oprettet: 14-11-2012

Raps

Beskrivelse af sessionerne i tema Raps.

Session 16: Nedsæt dryssespildet i raps
Dryssespild i vinterraps koster udbytte, og det bør derfor have stor fokus. Der er flere forhold, som du selv kan gøre noget aktivt ved. Det er bl.a. sortsvalg, høstteknik, svampebekæmpelse og anvendelse af additiver. 
Undgå skulpeopspring via sortsvalget
Dorthe Kappel, technical development manager, Monsanto Crop Sciences

Show

Sammendrag

Betydning af svampebekæmpelse og spildreducerende midler for dryssespildet
Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent, VFL

Show

Sammendrag

Session 17: Gylle til raps - sådan!
Ifølge de gældende regler skal gylle, som tildeles før såning af vinterraps, nedfældes. Det giver nogle udfordringer med optimering af virkningen, når der samtidig skal sikres en god og rettidig etablering. Hvad viser de nyeste forsøg? Hør også om praktiske erfaringer med nedfældning af gylle i forbindelse med grubbesåning. 
Få den bedst mulige virkning af gylle i raps
 
Torben Føns, planteavlskonsulent, Sønderjysk Landboforening

Show

Sammendrag

Sådan nedfælder jeg gylle ved grubbesåning
 
Mads Rasmussen, medejer, Brdr. Rasmussen Maskinstation 

Show

Sammendrag

Session 18: Raps som grisefoder
Rapsfrø anvendes til produktion af både olie og foder. Men hvordan udnyttes rapsen bedst muligt som foder? Et spændende samarbejdsprojekt mellem Videncenter for Svineproduktion, Aarhus Universitet og oliemøllerne har vist, at både sortsvalg og proces er vigtige forhold for foderkvaliteten. 

Grisenes foretrukne rapskage
 

Hanne Maribo, chefforsker, VSP, Landbrug & Fødevarer

Show

Sammendrag

Sortsforskelle og optimering af processen på oliemøllen
 
Jens Christian Sørensen, lektor, KU

ShowTil top
Sidst bekræftet: 14-11-2012 Oprettet: 14-11-2012 Revideret: 14-11-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events