Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 17-10-2013

Forædling

Beskrivelse af sessionerne under temaet Forædling

Session 27: Nye veje i planteforædlingen
Forædling af bedre sorter har stor betydning for landbrugets produktionsevne og miljøaftryk. Dermed har forædlingen også indflydelse på, hvad man kan gøre for at intensivere produktionen i fremtiden uden at forstyrre miljøet. Med etableringen af CID "Crop Innovation Denmark - from Genes to Seeds" er der lagt op til et endnu tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Hvad betyder det for forædlingen i Danmark, og kan det også hjælpe økologerne?

Bedre afgrøder til fremtidens landbrug
 

Professor Sven Bode Andersen, KU

Show

Sammendrag

CID - et nyt samarbejde om forædling i Danmark
Institutleder Svend Christensen, KU  

Show

Sammendrag

Session 28: På udkig efter bedre resistens
I det etablerede ”Public Private Partnership projekt” mellem de nordiske lande screener man i fællesskab forædlingsmateriale for resistensgener gennem association med molekylære markører (byg). Hvis det virker som ønsket, så kan man meget hurtigt samle mange resistensgener i de nye sorter. I de senere år er der kommet øget fokus på Ramularia i byg, og der arbejdes intensivt på at finde og indkrydse resistensgener i nye sorter.
Hvor finder man fremtidens resistensgener?
 
Senior Advisor Morten Rasmussen, NordGen, Sverige   

Show

Sammendrag

Ramularia-resistente sorter
 
Vinterbygforædler Rasmus Lund Hjortshøj,  Sejet Planteforædling I/S  

Show

Sammendrag

Session 29: Gulrust i hvede
Det Globale Rustcenter ved AU (Flakkebjerg) har en central rolle ved overvågningen af hvederust i hele verden. Det sikrer førstehåndskendskab til nye og aggressive smitteracer af eksempelvis gulrust. Hør, hvordan kulturtekniske tiltag kan mindske risikoen for nye smitteracer, og hvordan ny viden kan bruges ved sortsvalg og af forædlere.
Gulrust i hvede
 

Professor Mogens Hovmøller, AU

 

Show

Sammendrag


Sidst bekræftet: 17-10-2013 Oprettet: 17-10-2013 Revideret: 17-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø