Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Frø

Beskrivelse af sessionerne under temaet Frø

Session 1: Markfrø under nye rammebetingelser
Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til, at produktionsforholdene inden for de enkelte afgrøder optimeres. For græsfrø betyder det, at produktionen kan ske på arealer med og uden begrænsninger i kvælstoftildelingen. Fremtidens produktion kræver derfor nye overvejelser om optimale kvælstofmængder, udbytteniveauer, planternes vækstforhold og kvælstofudvaskningen.

Markfrø under nye rammebetingelser

Lektor René Gislum, AU

Show

Sammendrag

Session 2: Få styr på ukrudtet i frømarkerne
Frøavl er en højværdiproduktion med gode muligheder for at opnå et højt dækningsbidrag, men bl.a. bekæmpelse af græsukrudt skal man have helt styr på, ellers ryger fortjenesten. Mød en af de frøavlere, som formår at håndtere op til seks frøafgrøder i sædskiftet, og hør om hans udfordringer. Hør også, hvad forsøgene kan lære os om kontrol med græsukrudt i frøgræsmarkerne.
Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Landmand Lars Korsholm Hansen

Show

Sammendrag

Forsøg med bekæmpelse af græsukrudt Specialkonsulent Barthold Feidenhans'l, VFL

Show

Sammendrag

Session 3: Årsmøde i Frøsektionen I
Formandens beretning omkring den seneste høst i Danmark og andre lande. Der bliver også et tema: "Den bedste forskning og rådgivning", hvor der sættes fokus på et nyt studie af disse forhold i Danmark og konkurrerende lande. Konsekvenserne af dette åbner nye perspektiver.
Formandsberetning for det forløbne år på frøområdet Formand Thor Gunnar Kofoed, Frøsektionen, Knarregård

Show

Sammendrag

Session 4: Årsmøde i Frøsektionen II
Debat efter formandens beretning i første del af årsmødet. Firmaet DSV frø Danmark giver en markedsorientering: Hvorledes ser DSV Frø Danmark på fremtiden for dansk frøavl, og hvad vil det kræve at blive i markedet?
Diskussion af udvalgte emner fra formandsberetningen Formand Thor Gunnar Kofoed, Frøsektionen, Knarregård  
National og international markedsorientering Adm. Direktør Jens Holstborg, DSV Frø Danmark   Show

Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø