Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Gødskning

Beskrivelse af sessionerne under temaet Gødskning

Session 52: Nyt fra gødningsforsøgene 2013
Hør resultater og konklusioner fra forsøgene i 2013, hvor der bl.a. har været fokus på fastlæggelse af kvælstofbehov, fosfor til vinterhvede, tilførsel af mikronæringsstoffer, gylle til vinterraps, nedfældning og forsuring af gylle til græs. Vi præsenterer også forsøg med mellem- og efterafgrøder.

Resultater af forsøg med husdyrgødning
 

Specialkonsulent Annette Vibeke Vestergaard, VFL  

Show

Sammendrag

Resultater af forsøg med handelsgødning og med efter- og mellemafgrøder
Chefkonsulent Leif Knudsen, VFL  

Show

Sammendrag

Session 53: Fertilization of maize with manure only
On cattle farms extra mineral P is imported in starter fertilizers for maize even though there is a surplus of P in the manure on farms. Field experiments in Canada have indicated that mineral starter fertilizers can be replaced by using separation and placement of cattle slurry for maize.

Sessionen afholdes på engelsk.
Fertilization of maize with manure – without use of mineral starter fertilizers
 
Dr. Shabtai Bittman, Agriculture and Agri-Food Canada  

Show

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK

Session 54: Miljøteknologi til bedre udnyttelse af husdyrgødning
Behandling af husdyrgødning og organiske affaldsprodukter i biogasanlæg kan forbedre udnyttelsen af næringsstoffer, hvis den afgassede gødning håndteres korrekt. Med den nye emissionsbaserede miljøregulering, der er foreslået af Natur- og Landbrugskommissionen, bliver der mere behov for miljøteknologier. De skal sikre, at miljøet ikke påvirkes over tålegrænsen, samtidig med at der kan opretholdes en rentabel dansk husdyrproduktion.
Bioforgasning og dens betydning for kvælstofvirkning og -tab Seniorforsker Peter Sørensen, AU  

Show

Sammendrag

Teknologier til at mindske emissionen fra husdyrgødning Professor Sven G. Sommer, Syddansk Universitet  

Show

Sammendrag

Session 55: Forsuring og opbevaring af gylle
Op mod 20 procent af gyllen bliver nu stald-, tank- eller markforsuret. Opbevaringskapaciteten for gylle er under pres efter ustabilt vejr og et stort vandforbrug i stalden. Med de nye stramninger til forårsudbringning af gylle er der behov for enten at reducere gyllemængden til beholderen eller at øge kapaciteten.
Erfaringer med forsuret gylle 

Maskinstationsejer Torben Kamp, Skamstrup Maskinstation ApS

 

Show

Få bedre styr på opbevaringskapaciteten
 
Landskonsulent Ole Aaes, VFL  

Show

Sammendrag


Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø