Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 17-10-2013

Jord

Beskrivelse af sessionerne under temaet Jord

Session 16: Det optimale såbed
Jordens smuldreevne har betydning for, hvor let det er at etablere et godt såbed. Hvordan påvirkes jordens smuldreevne af vandindholdet, sædskiftet, halmnedmuldning og tung trafik? Få tip til at tilberede det optimale såbed i praksis.

Gør jorden let at bearbejde
 

Seniorforsker Lars Juhl Munkholm, AU

Show

Sammendrag

Det optimale såbed i praksis

Maskinkonsulent Christian Rabølle, Gefion

Show

Sammendrag

Session 17: Afvandingens betydning for dit udbytte

Opmærksomheden har længe været rettet mod de miljø- og naturmæssige effekter, men nu er det tid at sætte fokus på de produktionsmæssige aspekter ved afvanding. Vi giver et overblik over resultaterne fra forsøgene, herunder et nyt forsøg med afvandingsforhold som spænder fra rimelige til dårlige.
Resultater fra tidligere forsøg med afvanding
 
Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen, VFL

Show

Sammendrag

Nye afvandingsforsøg i korn
 
Kandidatstuderende Kasper Jakob Jensen, KU

Show

Sammendrag

Session 18: Pas på jorden!

Det er vigtigt at passe på jordressourcen. Hvilke faktorer bestemmer om, og i givet fald hvor jorden pakkes? Er det dækbredde, dæktryk, antal overkørsler, hjullast? Hvor i landet skal man især være opmærksom på et kritisk lavt indhold af organisk stof. Hør om tommelfingerregler, beslutningsstøtte og de nye 3D jordegenskabskort.
Hvordan pakkes jorden, og hvordan kan vi forbygge? Seniorforsker Mathieu Lamande, AU

Show

Sammendrag

De nye 3D jorddata og deres anvendelse som beslutningsstøtte Sektionsleder Mogens Humlekrog Greve, AU   

Show

Sammendrag


Sidst bekræftet: 17-10-2013 Oprettet: 17-10-2013 Revideret: 17-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø