Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2014

Plantekongres 2014 - 14.-15. januar 2014  

Oprettet: 18-10-2013

Miljø

Beskrivelse af sessionerne under temaet Miljø

Session 82: Gevinster ved målrettet kvælstofregulering
Danmark har ført an med regulering af landbrugets kvælstofanvendelse. Der er opnået miljøforbedringer og en bedre kvælstofudnyttelse, men også betydelige udbyttetab og lavere proteinindhold. Ny forskning peger på store ressource- og miljømæssige gevinster ved en mere målrettet regulering og en mere helhedsorienteret forvaltning af kvælstoffet.

Gevinster ved en mere målrettet indsats
 

Seniorforsker Tommy Dalgaard, AU  

Show

Sammendrag

Kan de beregnede gevinster opnås i praksis?

Chefkonsulent Leif Knudsen, VFL  

Show

Sammendrag

Session 83: Målrettet retentionsregulering
Få en status for den planlagte neddeling af Danmark i 3.000 områder med varierende retention. Hør mere om, hvordan man kommer fra kortlægningen af retention til en direkte udpegning af de områder, der er henholdsvis sårbare og robuste. Debat om formålet med hele kortlægningen.
Status for retentionskortlægningen
 
Seniorforsker Anker Lajer Højbjerg, GEUS  

Show

Sammendrag

Hvad skal kortlægningen bruges til?

 
Chefkonsulent Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer  

Show

Sammendrag

Hvad skal kortlægningen bruges til?
 
Chefkonsulent Hans Kjær, Miljøstyrelsen  

Show

Sammendrag

Session 84: Obligatory or voluntary nutrient balances?
In some of our neighbouring countries nutrient balances are used either as a voluntary or an obligatory tool for farmers. See specific examples of how these balances look, work, and are controlled. Hear about motivation and benefits for the farmers, and how many actually make these balances. What can we learn from this, and should we reconsider nutrient balances as a tool for Danish farmers?

Sessionen afholdes på engelsk.
The setup for the voluntary nutrient balances in Sweden
 
Projektledare Stina Olofsson, Jordbruksverket, Sweden-  

Show

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK

Obligatory nutrient balances – results and experiences from Germany Dipl.-Ing. agr. Bernhard Osterburg, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Germany 
 
 

Show

Sammendrag - DK

Sammendrag - UK

Session 85: Er vores drikkevand godt nok?
Dansk drikkevand er unikt og har i mange år været beskyttet gennem diverse indsatser. Få en status over effekten af tiltagene overfor nitrat og pesticider i grundvandet. Hvilke krav forventes der i de fremtidige indsatser for drikkevandsbeskyttelse overfor nitrat og pesticider? Hør konkrete eksempler på indsatsplaner.
Effekten af de seneste 30 års nitratindsats for drikkevandsbeskyttelse
 
Seniorforsker Birgitte Guldberg Hansen, GEUS  

Show

Sammendrag

Indsatsplanerne mod pesticider i drikkevand og deres betydning
 
Landskonsulent Poul Henning Petersen, VFL  

Show

Sammendrag

Session 86: Rensning af drænvand - en del af løsningen?
Dræning bidrager med en betydelig del af næringsstoftabet fra markerne, og rensning af drænvand undersøges som et fremtidigt målrettet virkemiddel. Udfordringen er bl.a. de meget store lokale forskelle i vandmængden via dræn, og dermed effekten af drænfilterløsninger og konstruerede vådområder.

Afvanding via dræn og betydning i forhold til målrettet regulering
 

Lektor Bo Vangsø Iversen, AU  

Show

Sammendrag
Nyeste resultater for drænfilterløsninger og konstruerede vådområder

Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, AU  

Show 

Sammendrag
Session 87: Lokal involvering i udvikling af nye miljøtiltag
Hør om nye økonomiske incitamenter for jordbrugere, som kan fremme en bedre næringsstofudnyttelse og dermed et bedre vandmiljø. Der er mange muligheder for lokale samspil om løsninger på miljøudfordringer - f.eks. via foreningen ”Danske vandløb” og etablering af vandråd.

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde
 

Seniorforsker Berit Hasler, AU   Show
Lokalt samspil om løsninger på miljøudfordringer

Ph.d.-studerende Anne Mette Langvad, Region Midt  

Show

Sammendrag
Session 88: Klimatilpasning til fordel for flere interesser
Klimatilpasninger er blevet aktuelle helt ned på den enkelte bedrift. Det kan være i samspil med kommunernes klimatilpasningsplaner, eller når der skal løses udfordringer med for lidt og for meget vand i vandløb, i byer og på marker. Den enkelte landmand kan bidrage til at løse udfordringerne og opnå fordele.

Erfaringer fra netværket ”Landmanden som vandforvalter”
 

Projektchef Irene Asta Wiborg, VFL  

Show

Sammendrag
Håndtering af for lidt og for meget vand

Biolog Flemming Kofoed, Holstebro Kommune  

Show

Sammendrag

Sidst bekræftet: 18-10-2013 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 18-10-2013

Forfatter

Planter & Miljø