Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2019

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Programoversigt for Plantekongres 2015

For landmænd og andre, som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. 
 
For rådgivere og andre, som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.
 

For alle.
 

Klik på sessionsnavne for at se shows og sammendrag, som evt. kan downloades og anvendes i præsentationer m.m., men kun i ikke-redigeret form med tydelig kildeangivelse.

Onsdag den 14. januar 2015

 
Kl. 9.30-12.00
Landsplanteavlsmøde og åbning af Plantekongres 2015
13.00-13.45 14.00-14.45 15.15-16.00 16.15-17.00
1 2 3 4
Rust in common ryegrass seed production Etablering af frøgræs

Frøsektionens årsmøde I Frøsektionens årsmøde II
12 13 14 15
Fremtidens græsblandinger Gylle til græsmarker Optimal vand og næring til majs Dyrkningssystemer i majs
23 24 25 26
Hvad viser drænvandsundersøgelsen 2011-2014?
Nye retentionskort Nye mål og modellerne bag de kommende vandområdeplaner   Fremtidens målrettede regulering af kvælstofanvendelsen
34 35 36 37
Increased food production and improved environmental management
Højaktuelt emne: De statslige styrelsers loyalitet
Stå fast
Der er penge i god smag
45 46 47 48
Vinterraps - Nordens olivenolie  
Vinterraps i Sydsverige
Vækstregulering, svampebekæmpelse og høst af vinterraps Forsøg og demonstrationer i vinterraps
56 57 58 59
Kom rigtigt i gang! Køb af den første gård eller…? Ny frontfigur!   De unge landmænd
67 68 69 70
Droner – er det noget for mig? Droner og præcisionsjordbrug med gevinster for landmanden
 
Kort på bedriften
Registreringer på bedriften og deres anvendelse
78 79 80 81
Økologiske markforsøg 2014 Optimering af min økologiske bedrift   Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Tidsler og andet rodukrudt
 

  
Torsdag den 15. januar 2015 - formiddag

Til top

8.30-9.15 9.45-10.30

10.45-11.30

5 6 7
Halmkoks til jordforbedring på grovsand Improve long-term soil fertility
Overfladeafstrømning og erosion
16 17 18
Tænk som forbrugerne gør ved produktvalget
Bliv lokal leverandør
Produktoptimering til fremme af sundheden
27 28 29
Emissionsbaseret regulering Regulering baseret på målinger af tab fra bedriften Nyt fra landsforsøgene med gødning
38 39 40
Biologisk bekæmpelse Plantevækst I – rødder og rodzonens betydning Plantevækst II - næringsstoffers effektivitet, tilgængelighed og betydning
49 50 51
Nyt om ukrudtsbekæmpelse fra Landsforsøgene og AU Nyt fra landsforsøgene og AU om
sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse
Fungicide resistance in cereals
60 61 62
Miljø- og teknologistøtteordningerne Arealstøtteordninger i det nye landdistriktsprogram Grundbetalingsordningen og de grønne krav
71 72 73
Fra model til flere agerhøns, biller og harer Ny eller overset natur – hvorfor nu det?
Natura 2000 - nu og i fremtiden
82 83 84
Vandløb og de udestående faglige problemstillinger
How to balance agricultural production and environmental quality with a more holistic view? Virkemidler i de kommende vandplaner

 

Torsdag den 15. januar 2015 - eftermiddag

Til top

12.30-13.15 13.30-14.15 14.40-15.25 15.40-16.25
8 9 10 11
Rækkeafstandens betydning i korn og slætgræs Anvendelse af robotter i landbrugsafgrøder
 
Teknik til såning af kornafgrøder Dæk eller bælter?
19 20 21 22
Tidlig såning – et nyt alternativ til efterafgrøder
The world’s highest yields Dyrkning og anvendelse af vinterrug Fremtidens korndyrkning
30 31 32 33
Nye metoder til bestemmelse af næringsstofbehov Gødskning og sporelementer
Ammonia emissions from application of manure Fastsættelse af N-behov – kan det gøres bedre?
41 42 43 44
Guldvindere i planteproduktionen
 
Vejen til gode rammer for udvikling af bedriften
Korns betydning for det gode helbred
Bevar gejsten i en foranderlig tid
52 53 54 55
Resistens mod svampe- og insektmidler Nye planteværnsmidler   Hvem sprøjter hvordan, og giver det kroner i statskassen?
God sprøjteteknik
63 64 65 66
Fremstillingsprisen på dine afgrøder
 
Produktionsøkonomi i rådgivningen

Konsekvenser af de danske rammevilkår Stordrift i planteavlen
74 75 76 77
Tilskud til naturpleje i 2015
Smarte løsninger for naturplejen
Naturtilstand og naturforvaltning Naturplan Danmark - indhold, ambitioner og enighed?
85 86 87 88
Vanding i fremtiden
Drikkevandsbeskyttelse med fokus på N og pesticider Miljøgodkendelser og emissionsbaseret regulering
Miljøregulering der lykkes

 

Til top 

Sidst bekræftet: 15-01-2017 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events