Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Gødskning

Beskrivelse af sessionerne under temaet Gødskning.

Session 29: Nyt fra landsforsøgene med gødning


 
I 2014 er gennemført forsøg med bl.a. bestemmelse af kvælstofbehov, flydende gødninger, fosfor til vårbyg, udbringningsmetoder af handelsgødning, mikronæringsstoffer, separeret og forsuret husdyrgødning til vinterhvede, vårbyg, raps, majs og græs, tidlig såning, efterafgrøder mv. Du får et overblik over de nyeste resultater.
Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Annette Vibeke Vestergaard, Specialkonsulent, SEGES   

Show

Resumé  

Resultater af forsøg med handelsgødning, efterafgrøder mv. Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES 

Show

Resumé  

Session 30: Nye metoder til bestemmelse af næringsstofbehov

 
På Københavns Universitet er der udviklet nye analytiske metoder til bestemmelse af plantetilgængeligt fosfor i henholdsvis jord og planter, der sammenlignet med de klassiske metoder har en række klare fordele. I denne session får du indblik i, hvad disse nye metoder kan, og hvilke perspektiver anvendelsen af dem har for planteproduktionen i Danmark.
Er den klassiske jordanalyse til bestemmelse af plantetilgængeligt fosfor på vej ud? Professor Søren Husted, KU  

Show

Resumé  

En ny spektroskopisk hurtigmetode til bestemmelse af planters fosforbehov
Ph.d.-studerende Jens Frydenvang, KU  

Show

Resumé  

Session 31: Gødskning og sporelementer  
Med gødning tilføres både ønskede (f.eks. mangan) og uønskede sporelementer (f.eks. tungmetaller), men hvordan er plantetilgængeligheden af disse elementer? Der mangler viden om manganmidlernes effektivitet som bladgødskning. I EU-regi arbejdes med grænseværdier for tungmetaller i handelsgødning. Nye forsøg sammenligner afgrødernes indhold af tungmetaller ved brug af handels- og husdyrgødning.
Bladgødskning med mangan – hvad virker, og hvad virker ikke?
Lektor Pai Pedas, KU  

Show

Resumé  

Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller
Professor Bent Tolstrup Christensen, AU  

Show

Resumé  

Session 32: Ammonia emissions from application of manure  
Knowledge Centre for Agriculture, Aarhus and Kiel Universities have in recent years collaborated on a range of studies of ammonia volatilization from manure application utilising new measuring methods. This results in a reassessment of N emissions from various types of animal slurry, applied by a range of new techniques, e.g. acidification and injection, and the potential effect on crop N utilization.
Sessionen afholdes på engelsk.
New knowledge on ammonia emissions from raw and processed manures applied with different techniques
Prof. Dr. Andreas S. Pacholski, Leuphana University of Lüneburg, Germany    

Show

Resumé DK
Resumé UK  

Session 33: Fastsættelse af N-behov – kan det gøres bedre?  
Bæredygtigt Landbrug har kritiseret den måde, som N-normerne bliver beregnet på. I stedet for at gå ud fra de økonomisk optimale N-mængder mener BL, at udgangspunktet skal være det såkaldte ”ligevægtsprincip”, der bygger på forholdet mellem den tilførte N-mængde tillagt et tilladt N-overskud. Det betyder reelt en regulering efter N-overskuddet. De to beregningsprincipper bliver præsenteret, og der vil blive lagt op til en debat om fordele og ulemper ved de to principper.
Gødskning efter ligevægtsprincippet - et spørgsmål om balance
Fagpolitisk rådgiver Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug  

Show

Resumé  

Bestemmelse af markens økonomisk optimale kvælstofbehov
Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES  

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events