Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Grovfoder

Beskrivelse af sessionerne under temaet Grovfoder.

Session 12: Fremtidens græsblandinger
Hør, hvordan du kan høste store udbytter i græsmarker ved at anvende en god kombination af græsblandinger, slætstrategi, optimal gødskning og faste kørespor. Nye græsblandinger har et meget stort udbyttepotentiale af energi og protein, hvis de dyrkes rigtigt. Hør om nye forsøgsresultater med kvælstof og slætstrategi i de nye blandinger til slæt.
Opstilling til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.
Sådan dyrker vi græs Landmand Kim Jørgensen, Toftlundgård  

Show

Resumé  

Nye kløvergræsblandinger til slæt samt slæt- og kvælstofstrategi Landskonsulent Karsten A. Nielsen, SEGES  

Show

Resumé  

Session 13: Gylle til græsmarker

Merudbyttet for gylle til kløvergræsmarker afhænger af kvælstofeffekten og udbringningsskaden. Kvælstofeffekten afhænger af ammoniakfordampningen, og skaden afhænger af udbringningsmetoden. Hør om, hvor stor ammoniakfordampningen er ved forskellige udbringningsmetoder, og hvilken udbringningsmetode og –strategi der giver flest foderenheder og kroner på bundlinjen.
Valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.
Ammoniakfordampning ved udbringning af gylle til slætgræs
Forsker Tavs Nyord, AU  

Show

Resumé  

Sådan får vi mest ud af gylle til kløvergræs Specialkonsulent Annette Vibeke Vestergaard, SEGES   

Show

Resumé 

Session 14: Optimal vand og næring til majs  
For at sikre optimal vækst i majs skal næring og vand være til rådighed på de rigtige tidspunkter. Hvor stort er vandingsbehovet i majs, og er der tidspunkter, hvor majsen er særligt følsom for vandmangel? Hvordan sikres, at forsyningen med næringsstoffer er til rådighed på de rigtige tidspunkter, og er der særligt behov for tilførsel af mikronæringsstoffer?
Vand majsen på de rigtige tidspunkter
Professor MSO Mathias Neumann Andersen, AU  

Show

Resumé  

Sådan sikres forsyningen med næringsstoffer til majs
Landskonsulent Martin Mikkelsen, SEGES  

Show

Resumé  

Session 15: Dyrkningssystemer i majs  
Hvilke dyrkningssystemer kan sikre et stabilt udbytte i majs, og hvordan påvirker dyrkningsstrategien behovet for svampebekæmpelse? Svampebekæmpelse er kun tilladt til stadie 65, så spørgsmålet er, om det er muligt at forudsige behovet for svampebekæmpelse på dette tidspunkt, selvom der ikke umiddelbart er et synligt behov. Majshalvmøl er i fremmarch. Skal dyrkningsstrategien ændres for at modvirke angreb af majshalvmøl?
Dyrkningssystemer i majs Landskonsulent Martin Mikkelsen, SEGES   

Show

Resumé  

Strategi mod bladsvampe og majshalvmøl i majs Landskonsulent Poul Henning Petersen, SEGES    

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events