Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 18-09-2014

IT på bedriften

Beskrivelse af sessionerne under temaet IT på bedriften.

Session 67: Droner – er det noget for mig?
Alle har hørt om droner, og at de oplagt kan anvendes indenfor landbrug, men hvad kan de bruges til? Få et overblik over, hvilke droner der findes på markedet, og hvad de koster. Hør om fordelene og ulemperne ved de forskellige typer. Det vil også være en overvejelse, om landmænd selv skal investere i egen drone, eller om droneflyvning er en ydelse, man skal købe sig til.
Droner – typer, priser, fordele og ulemper
Christian B. Hvidt, Naturfocus

Show

Kan droner bruges til noget nyttigt af landmanden og planteavlskonsulenten?
Afdelingsleder Carsten Kløcher, Djursland Landboforening

Show

Resumé  

Session 68: Droner og præcisionsjordbrug med gevinster for landmanden

  
Mulighederne med droner i et overkommeligt prisleje har igen sat præcisionsjordbrug på dagsordenen. Hør om en del af de mulige gevinster for landmænd. Droner kan bl.a. optage billeder og film samt foretage målinger. Det giver mulighed for en mængde digital data. Hvordan får man udbytte af data for afgrøder og marker?
Mulige gevinster ved gradueret planteværn på basis af droneoptagelser
Lektor Jesper Rasmussen, KU Science  

Show

Resumé  

Mulige gevinster ved gradueret gødskning på basis af droneoptagelser
Lektor René Gislum,  AU  

Show

Resumé 

Session 69: Kort på bedriften  
Geodatastyrelsen stiller nu store dele af deres kortmateriale til fri offentlig afbenyttelse. Hør mere om, hvilke nye muligheder det giver, hvordan de kan bruges i landbrugsmæssig sammenhæng, og hvor du kan finde kortmaterialet. Der er også blevet flere GIS-data tilgængelige for jordbruget – bliv opdateret på mulighederne.
Hvilke kort, luftfoto og geodata stiller Staten frit til rådighed, og hvilke af dem kan med fordel anvendes af landmænd?
Overkartograf Mogens Skov, Geodatastyrelsen  

Show

Resumé  

Hvor på nettet finder jeg restriktioner og udpegninger for mine marker, og hvor kan jeg se konsekvenser af vandløbsstigninger?
Specialkonsulent Rita Hørfarter, SEGES  

Show

Resumé  

Session 70: Registreringer på bedriften og deres anvendelse  
Både Datalogisk A/S og DLBR udvikler IT-værktøjer til registreringer på landbrugsbedrifter. Få et overblik over hvilke værktøjer, der findes på markedet og hør landmænds erfaringer med at udnytte de mange registreringer på bedriften.
Produkter fra Datalogisk A/S
IT-konsulent Per Andersen, Datalogisk A/S    

Show

Resumé 

Produkter fra DLBR PlanteIT
IT-konsulent Mike Jørgensen, SEGES   

Show

Resumé  

Sådan får vi noget brugbart ud af vores registreringer i marken
Gårdejere Aage og Lasse Christensen, Stormgaard    

Show

Resumé 


Sidst bekræftet: 18-09-2014 Oprettet: 18-09-2014 Revideret: 18-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events