Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Jord

Beskrivelse af sessionerne under temaet Jord.

Session 5: Halmkoks til jordforbedring på grovsand

 

Høstudbytterne på grovsandet jord (JB1) er lave. Forsøg med tilførsel af finkornet koks har vist særdeles positive effekter på porestørrelsesfordeling, vandretention og rodudvikling. Finkornet koks er fremstillet som restprodukt ved energieffektiv forgasning af hvedehalm. Resultaterne er meget perspektivrige i retning af bedre ressourceudnyttelse, bedre ressourcebeskyttelse, friere afgrødevalg og højere udbytter.
Forgasning og fremstilling af halmkoks
Seniorforsker Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik

Show

Resumé  

Effekter på fysiske egenskaber i grovsandet underjord
 
Lektor Carsten Petersen, KU 

Show

Resumé  

Session 6: Improve long-term soil fertility

  
 

Reduced tillage intensity without yield reduction – is it possible? No-tillage and conventional plough tillage are being compared in a crop rotation without fallow period and application of mineral fertilizer only, in the long-term field trial “Oberacker” close to Berne since 1994. A synthesis and further results from Switzerland are being presented.
Sessionen afholdes på engelsk.
Conservation Agriculture with regard to no-tillage
Dr. Wolfgang G. Sturny, Swiss No-Till & Bernese Soil Conservation Service, Switzerland  

Show (8 mb)

Resumé DK
 
Resumé UK  

Session 7: Overfladeafstrømning og erosion

  

Hvert år ses marker, hvori der mangler planter som følge af overfladeafstrømning. Risikoen for ødelæggende overfladeafstrømning kan reduceres med enkle løsninger. Der redegøres for jorderosionsproblemer og -løsninger i Danmark.
Hvor og hvordan opstår jorderosion?
Lektor Goswin Johann Heckrath, AU  

Show

Resumé  

Brug TOPPS-værktøjskassen og undgå skader fra overfladeafstrømning
Specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted, SEGES  

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events