Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Korn og bælgsæd

Beskrivelse af sessionerne under temaet Korn og Bælgsæd

Session 19: Tidlig såning – et nyt alternativ til efterafgrøder    
Tidlig såning af vinterhvede er et nyt alternativ til efterafgrøder fra efteråret 2014. Tidlig sået vinterhvede kan optage betydelige mængder kvælstof i efteråret, men den tidlige etablering kan give udfordringer med bekæmpelsen af sygdomme og ukrudt. Tidlig såning af vinterhvede er undersøgt i et 3-årigt projekt, der nu er i afslutningsfasen.
Betydningen af tidlig såning på kvælstofdynamikken i vinterhvede
Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, AU  

Show

Resumé  

Strategier for planteværn ved tidlig såning af vintersæd
Landskonsulent Poul Henning Petersen,  SEGES

Show

Resumé  

Session 20: The world’s highest yields

Wheat yields are stagnating in most countries with an industrialised agriculture and high yield levels. North West Europe is one of the regions were this stagnation is obvious, and is also the region in the world where the highest yields in winter wheat are obtained. Why are yields stagnating, and how do we return to a situation with increasing yields, and beat the world record of more than 15 ton/ha from New Zealand, on a regular basis?
Sessionen afholdes på engelsk.
Improving wheat yields in high input agriculture Head of Crop Performance Roger Sylvester-Bradley, ADAS UK Ltd   

Show

Resumé DK
Resumé UK  

Session 21: Dyrkning og anvendelse af vinterrug  
Der dyrkes et stigende areal med vinterrug i Danmark. Dyrkningsomkostningerne er lave, og udbytterne på sandede jorde er høje. Samtidig er rug en nøjsom afgrøde med en god udnyttelse af tilført kvælstof. Produktionen af rug er nu langt større end forbruget til humant konsum, og derfor skal mere rug anvendes til foder.
Dyrkning af hybridrug
Regional Manager Cereals Claus Nymand, KWS SCANDINAVIA A/S  

Show

Resumé  

Rug som et alternativ til hvede og byg i svinefoder
Projektleder Dorthe K. Rasmussen, VSP

Show

Resumé  

Session 22: Fremtidens korndyrkning   
Hvedeudbytterne stagnerer i Danmark, og proteinindholdet i den høstede vare har været konstant faldende i 25 år. Det er et stort problem i slagtesvineproduktionen, hvor det medfører stigende foderomkostninger. En forsøgsserie belyser, om en øget intensitet i dyrkningen er vejen frem til større udbytter og bedre kvalitet. Fremtiden byder også på et ændret klima, hvilket kan have store konsekvenser for korndyrkningen på sigt.
Vejen til udbyttefremgang og bedre kvalitet i vinterhvede
Landskonsulent Lars Bonde Eriksen, SEGES    

Show

Resumé  

Udbytte og proteinindhold i byg under forventede fremtidige klimaforhold med forhøjet temperatur, CO2- og O3-indhold
Cathrine Heinz Ingvordsen,  DTU, Kemiteknik  

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events