Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 18-09-2014

Miljø

Beskrivelse af sessionerne under temaet Miljø.

Session 82: Vandløb og de udestående faglige problemstillinger

  

Der er en kendt problematik omkring antal vandløb og de tilhørende undtagelser. Det drøftes, om vandløbsvirkemidlerne er gode nok, og om vandløbene er karakteriseret rigtigt. Der vil også være en særdeles aktuel drøftelse af, om der er opnået den rigtige balance mellem kunstige og naturlige vandløb.
Er virkemidlerne gode nok, og bliver de bragt i anvendelse på den mest optimale måde?
Seniorkonsulent Esben Astrup Kristensen, Alectia  

Show

Resumé

Derfor bør der sættes fokus på disse typer vandløb
 
Landskonsulent Flemming Gertz, SEGES  

Show 

Resumé

Session 83: How to balance agricultural production and environmental quality with a more holistic view?

 

In Denmark we traditionally focus very much on nutrient loads and pesticides when discussing how to reach good water status. In this session a broader view on the factors affecting fresh-water ecosystems is introduced. Take a step back and ask ourselves the question of whether we actually spend our resources in an optimal way? How to regulate in the future if we want to improve the environment economically efficient?
Sessionen afholdes på engelsk.
How do we optimise our use of resources in order to ensure the best possible water quality? Professor Nina Cedergreen, KU

Show 

Which factors affect the water quality, and how do we spend our resources the best way?  Professor Leo Posthuma, Centre for Sustainability, Environment and Health (DMG), The Netherlands    

Show 

Resumé DK
Resumé UK 

Session 84: Virkemidler i de kommende vandplaner

 

Det nye virkemiddelkatalog kommer til at indeholde flere nye virkemidler. Hvad er det for virkemidler, og hvilke effekter og potentialer har de forskellige virkemidler? Der præsenteres flere nye virkemidler både i og udenfor kataloget, som man forventer sig særligt meget af.
Virkemidler der fremadrettet kan anvendes på marken, i randen og i det marine miljø
 
Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen 

Show

Hvilke øvrige virkemidler kan vi med fordel drage i anvendelse?
Landskonsulent Flemming Gertz, SEGES  

Show 

Resumé

Session 85: Vanding i fremtiden

  

Anden generation af vandplaner er under udarbejdelse. Der lægges op til nye metoder i forhold til vurderingen af den indvindingsbetingende påvirkning af vandløb og grundvand. Hvad er den faglige baggrund, og hvad er status?
Status for arbejdet med nye retningslinjer for acceptabel påvirkning af vandføringen ved vandindvinding
Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturstyrelsen, Aalborg Grundvand   

Show 

Status for de nye beregninger af påvirkninger af vandindvindinger
Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS    

Show 

Resumé

Session 86: Drikkevandsbeskyttelse med fokus på N og pesticider

 

Der er stor aktivitet omkring udarbejdelse af indsatsplaner i hele landet. Men hvordan gribes indsatsplanlægningen for drikkevand an, og hvad kommer den til at betyde for landbruget? Eksempel fra Odense Kommune. Et delelement, der berøres i indlæggene, vil være, hvad de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kan medføre af krav og begrænsninger for erhvervet.
Indsatsplanlægning set fra landbrugets side
Miljøkonsulent Anne Sloth, Centrovice

Show 

Resumé

Odense Kommunes arbejde med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Geolog Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune  

Show

Resumé

Session 87: Miljøgodkendelser og emissionsbaseret regulering

   

Nye tanker om emissionsbaseret regulering – herunder tanker om at adskille husdyrgodkendelse i en bygningsdel og en arealdel (fokus på henholdsvis anlægget og på ammoniak). Drøftelse af muligheder og værdien i det, og hvad det vil indebære, at landbruget bliver reguleret på denne måde. Hvad er fordelene og ulemperne ved denne reguleringsform for erhvervet?
Konceptet omkring den emissionsbaserede regulering
Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen  

Show 

Resumé

Enhedschef Joan Reimann, Miljøregulering, NaturErhvervstyrelsen   

Show 

Resumé 

Perspektiver for erhvervet ved den emissionsbaserede regulering
Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug&Fødevarer  

Show 

Session 88: Miljøregulering der lykkes

 

Der har i 2014 været en proces, hvor vandrådene har peget på, hvilke vandløb man skal forbedre tilstanden på i 2. vandplanperiode. Processen var rigtig god – hvad kan vi lære af den, og hvad er den videre proces herfra? Der er store fordele og muligheder i, at man i miljøreguleringen mødes og finder løsninger, der giver mening for flest mulige aktører.
Eksempel på processen i Vandrådene – hvad kan vi lære af den?
Projektleder Anne-Kristine Lauridsen, Kolding Kommune  

Show

Resumé

Gennem samspil kan vi finde løsninger, der tilgodeser flere hensyn fremadrettet
Kontorchef Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø  

Show


Sidst bekræftet: 18-09-2014 Oprettet: 18-09-2014 Revideret: 18-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events