Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Økologi

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økologi.

Session 78: Økologiske markforsøg 2014  
De økologiske markforsøg bidrager med vigtig ny viden, som er med til at udvikle den økologiske planteproduktion. De vigtigste konklusioner omsættes til gode praktiske råd. Der vil blandt andet være nyt fra både danske og tyske økologiske sortsforøg i korn, nyt om dyrkningsstrategier i økologisk rajgræs samt om efterafgrøder.
Nyt fra sortsforsøg i korn og dyrkning af rajgræs
Konsulent Lars Egelund Olsen, SEGES  

Show

Resumé  

Efterafgrøder - valg af art og såtidspunkt
Konsulent Darran Thomsen, SEGES 

Show

Resumé  

Session 79: Optimering af min økologiske bedrift

Forskellige strategier kan føre til merværdi på den økologiske planteavlsbedrift. To landmænd fortæller om strategien på hver deres bedrift. Klaus Aage Bengtson er økologisk planteavler med målrettet indsats for høje udbytter, fremavl og frøproduktion. Niels Foged er økologisk planteavler og møller med fokus på dyrkning og produktion af specialafgrøder og produktforædling med egen produktion af mel.
Økologisk planteavl med høje udbytter
Landmand Klaus Aage Bengtson, Nordkær   

Show

Merværdi gennem produktforædling
Landmand Niels Foged, Falslevgaard Mølle  

Resumé  

Session 80: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse  
Med kamerastyring og GPS vinder radrensning frem som en løsning, som mange økologer griber til. Nye data fra forsøg giver et bud på både effekten og økonomien ved radrensning for økologer. Per Bundgaard har flere års erfaring med radrensning, og han fortæller hvordan og hvornår, han bruger radrensning.
Radrensning – effekt og økonomi
Projektchef Kathrine Hauge Madsen, SEGES  

Show

Resumé  

Radrensning – sådan gør vi!
 
Landmand Per Bundgaard, Vadum

Show

Resumé  

Session 81: Tidsler og andet rodukrudt   
Mekanisk jordbearbejdning og specielt pløjning er en vigtig metode til at kontrollere rodukrudt i økologisk jordbrug. Mette Goul Thomsen giver et bud på bekæmpelsesstrategier med optimal tilpasning af pløjedybde og -tidspunkt og nedsat miljøeffekt. Mette Goul Thomsen har lavet undersøgelser af rodukrudtets biologi kombineret med markforsøg med forskellige bekæmpelsesstrategier, hvor fokus primært har været på tidsler, men også på kvik og agersvinemælk.
Indlægget er på dansk/norsk.
Betydningen af pløjedybde og pløjetidspunkt på bestanden af rodukrudt og dets mulige miljøpåvirkning Forsker Mette Goul Thomsen, Bioforsk Øst, Norge   

Show


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events