Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

  

Oprettet: 18-09-2014

Økonomi og driftsledelse

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økonomi og driftsledelse.

Session 63: Fremstillingsprisen på dine afgrøder  
Med baggrund i dit årsregnskab kan der udarbejdes værdifulde analyser, som giver dig en unik viden om din planteproduktion. Opnå kendskab til muligheden for aktivt at tage stilling til økonomien i din planteproduktion, herunder afgrødevalg, betaling for jordleje eller forrentning af jorden. Skal du som mælkeproducent købe grovfoder af naboen, eller skal du dyrke det selv?
Driftsgrensanalyser og Business Check – eksempler på værdifulde analyser
Specialkonsulent Jacob Krog, SEGES 

Show

Resumé  

Strategiske beslutninger i planteproduktionen på baggrund af nøgletal
Teamleder Keld Bech Møller, SEGES  

Show

Resumé  

Session 64: Produktionsøkonomi i rådgivningen

 

Hør, hvad planteavlskonsulenten i samarbejde med driftsøkonomi kan tilbyde omkring produktionsøkonomi. Det handler blandt andet om at sætte mål for planteavlen, udfordre dogmer og holdninger og holde fokus på pengene. Hvad kan rådgivningen flytte i kroner og øre? Hør en landmands erfaringer fra et forløb med produktionsrådgivning.
Målbaseret rådgivning med fokus på produktionsøkonomien
Planteavlskonsulent Jesper Kjelde, Jysk Landbrugsrådgivning I/S  

Show

Resumé  

Mine gevinster ved produktionsrådgivning
Landmand Svend Amstrup Jensen, Amstrup Agro

Show

Resumé  

Session 65: Konsekvenser af de danske rammevilkår

 

Dansk landbrug er blandt andet på miljøområdet underlagt væsentligt større restriktioner end kollegerne i vore nabolande. På visse andre områder har de måske større frihed. Hør om disse forskelle og et bud på, hvad de betyder for konkurrenceevnen.
Forskelle i rammevilkår i Danmark og vore nabolande
 
Lektor Kim Martin Hjorth Lind, KU

Show 

De økonomiske konsekvenser af disse forskelle
Cheføkonom Thomas Søby, Landbrug & Fødevarer   

Show 

Session 66: Stordrift i planteavlen

 

Hør konklusionerne fra en analyse af økonomien ved stordrift i planteproduktionen og få konkrete eksempler på, hvordan du bedst får fordele af stordrift. Stordrift kræver meget driftsledelseskapacitet. Mød praktikeren, som fortæller, hvor han opnår fordele og oplever ulemper ved stordrift.
Analyse af stordrift i planteproduktionen
Forsker Jakob Vesterlund Olsen, KU    

Show

Resumé  

Sådan tilpasser vi driften og opnår stordriftsfordele
Driftsleder Jakob Palm Nielsen, Agrifos  

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 18-09-2014 Oprettet: 18-09-2014 Revideret: 18-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events