Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 18-09-2014

Planteværn

Beskrivelse af sessionerne under temaet Planteværn.

Session 49: Nyt om ukrudtsbekæmpelse fra Landsforsøgene og AU
Hør de væsentligste resultater fra årets ukrudtsforsøg samt status for resistensproblemer med ukrudt. Nyt omkring tidselbekæmpelse med forskellige midler og additiver.
Resultater fra ukrudtsbekæmpelse i 2014
  
Landskonsulent Poul Henning Petersen, SEGES 

Show

Resumé  

Bekæmpelse af tidsler – hvordan forbedrer jeg effekten?
Seniorforsker Solvejg K. Mathiassen, AU  

Show

Resumé  

Session 50: Nyt fra landsforsøgene og AU om sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse

De nyeste resultater fra landsforsøgene med planteværn bliver præsenteret. Septoria er meget klimaafhængig, og angrebene i 2014 var ekstraordinært høje. Lær bl.a., hvordan du skal time behandlingerne i forhold til klimaet for at få den bedste effekt.
Resultater fra forsøg med sygdomme og skadedyr 2014
Specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted, SEGES  

Show

Resumé  

Sådan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria
Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU  

Show

Resumé  

Session 51: Fungicide resistance in cereals  
UK has experienced significant problems with control of Septoria using triazoles. A status and ways of minimizing problems with resistance will be presented.
Sessionen afholdes på engelsk.
Problems with resistance in UK and how to minimize resistance build up
Dr. Neil D. Paveley, ADAS UK Ltd, United Kingdom  

Show

Resumé DK
Resumé UK  

Session 52: Resistens mod svampe- og insektmidler
I udlandet opleves problemer med øget resistens mod svampemidler. Få en status for den danske situation og hør, hvilke muligheder vi har for at nedsætte risikoen for udvikling af resistens. På tilsvarende vis er der tegn på resistens mod insektmidler. Hør om danske problemer med insekticidresistens hos rapsskadegørere, og hvordan du bedst håndterer problemet.
Fungicidresistens hos septoria-svampen i hvede
Ph.d.-studerende Thies Marten Wieczorek, AU    

Show

Resumé  

Insekticidresistens hos skadedyr i landbrugsafgrøder
 
Lektor Michael Kristensen, AU   

Show

Resumé  

Session 53: Nye planteværnsmidler
Planteværnsfirmaer præsenterer nye produkter, som giver nye muligheder for bekæmpelse af sygdomme og ukrudt.
Efilor - nyt produkt specielt udviklet til raps under blomstring
Klaus Nielsen, Agronomy Manager Crop Protection Division, BASF A/S

Show

Resumé  

XINCA / bromoxinil til ukrudtsbekæmpelse i majs og korn
Andreas Johansson, Nufarm Deutschland GmbH  

Show

Resumé  

Session 54: Hvem sprøjter hvordan, og giver det kroner i statskassen?  
Analyser af data fra sprøjtejournalerne viser, at landmændenes valg af sprøjtninger blandt andet afhænger af, hvor i landet de bor, bedriftstype, jordtype m.m. Landmændene sprøjter afgrøderne for at hæve indtjeningen, men er behandlingerne også en gevinst for samfundet? Dansk Planteværn har bedt Copenhagen Business School om at analysere, hvad plantebeskyttelsesmidlerne betyder for samfundsøkonomien.
Hvad fortæller sprøjtejournalerne?
Seniorforsker Jens Erik Ørum, KU  

Show

Resumé  

Session 55: God sprøjteteknik
De seneste år er der fundet prosulfocarb på økologisk dyrket frugt. Hør, hvordan dit valg af sprøjteteknik sikrer en god virkning og samtidig mindsker risikoen for afdrift og fordampning. Indlægget vil komme ind på tør/våd deposition af pesticider, afdrift og fordampning under udsprøjtning samt massebalance ved sprøjtning. Hør praktikerens erfaringer med at minimere afdriften.
 Den bedste sprøjteteknik
Seniorforsker Peter Kryger Jensen, AU  

Show

Resumé  

Praktiske muligheder for at reducere afdrift til omgivelserne
Gårdejer, cand.agro. Lars Jørgensen, Gammeltoftegård

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 18-09-2014 Oprettet: 18-09-2014 Revideret: 18-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events