Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2017

Plantekongres 2015 - 14.-15. januar 2015

Oprettet: 17-09-2014

Teknik

Beskrivelse af sessionerne under temaet Teknik.

Session 8: Rækkeafstandens betydning i korn og slætgræs


 
I en ny FarmTest er kløvergræs etableret på stigende rækkeafstand fra 7,5 til 16,7 cm. Hvad betyder forøget rækkeafstand for udbyttet i græs til slæt og afgræsning, og hvad skal der såteknisk fokuseres på ved etablering af afgrøden? Er den generelt stigende rækkeafstand et problem ved etablering af korn?
Etablering af slætgræs på forskellige rækkeafstande
Specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES  

Show

Resumé  

Hvor stor rækkeafstand kan accepteres i kornafgrøder?
  
Landskonsulent Lars Bonde Eriksen, SEGES 

Show

Resumé  

Session 9: Anvendelse af robotter i landbrugsafgrøder

 
 
Muligheder og perspektiver i anvendelse af robotter og andre autonome enheder bliver gennemgået. Der kan være langt fra tegnebrættet til praktisk anvendelse, men robotteknologi og droner kan synes skabt for hinanden: dronen finder problemet, og robotten kører ud på marken, verificerer og tager stilling til evt. løsning. Hvor langt er vi kommet, og i hvilke afgrøder er robotter relevante?
Sådan får vi samspil mellem droner og autonome markrobotter Ph.d. studerende Karl Damkjær Hansen, AAU  

Show

Resumé  

Muligheder og perspektiver i anvendelse af robotter i roer, gulerødder og kartofler
Seniorforsker Rasmus Jørgensen, AU  

Resumé  

Session 10: Teknik til såning af kornafgrøder
 
En ny FarmTest og OptiTill-projektet har vist alt for dårlig fremspiring af såvel vårsæd som vintersæd. Det giver anledning til at fokusere på ”håndværket” for at opnå det gode såbed. God teknik gør det ikke alene, men det er grundlaget for, at håndværket kan udføres optimalt.
Godt håndværk ved etablering kan give samme merudbytte som 50 kg ekstra N!
Chefrådgiver Erik Sandal, Planteproduktion, LMO  

Resumé  

Sådan opnår jeg et godt såbed hver gang
Gårdejer Knud Overgård, Harlev 

Show

Resumé  

Session 11: Dæk eller bælter
 
En ny FarmTest har sat fokus på de samlede omkostninger for luftgummihjul og bælter, og det viste sig, at spredningen i omkostninger til bælter er overraskende stor. Hør, hvad der giver denne forskel, og om forebyggende vedligeholdelse kan reducere de samlede omkostninger. Hvornår kan henholdsvis dæk og bælter anbefales, når omkostningen tages i betragtning?
Omkostninger ved anvendelse af dæk henholdsvis bælter
Energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S  

Show

Resumé  

Sådan bruger og vedligeholder vi bælter
Landmand Peter Lerche-Simonsen, Eskelund A/S  

Show

Resumé  


Sidst bekræftet: 17-09-2014 Oprettet: 17-09-2014 Revideret: 17-09-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events