Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

Bioraffinering

Beskrivelse af sessionerne under temaet Bioraffinering

Session A: Grøn bioraffinering  
Udnyttelsen af solens indstråling under vækstsæsonen kan forbedres. I flere traditionelle afgrøder som korn udnyttes store dele af vækstsæsonen ikke. Der skal ske et skift til mere effektive afgrøder som græs og kløver, der samtidig giver mulighed for produktion og udvinding af store mængder protein.   
Fordobling af produktionen pr. ha  Seniorforsker Uffe Jørgensen, AU   

Resumé 

Show

Proteinekstraktion fra grøn biomasse

Ph.d. i Biorefinery Technologies Morten Ambye-Jensen, AU  

Resumé 

Show

Session D: Det nyeste om pil og poppel      
Dyrkning af pil og poppel kan være alternative afgrøder med god miljøprofil. Bliv opdateret med de seneste forsøgsresultater og erfaringer med gødskning og dyrkning af pil og poppel. Fokus på muligheder, aktuelle sidegevinster og barrierer ved dyrkningen.   
Dyrkning af energipil

Seniorkonsulent Søren Ugilt Larsen, AgroTechResumé

Show

Dyrkning af poppel

Ph.d. studerende Anders Tærø Nielsen, KU

Show

Session G: Muligheder med halm  
Der er en stor uudnyttet halmressource, som kan gøres til en god forretning. Kvaliteten og sammensætningen af halmen afhænger bl.a. af dyrkningsbetingelser og sorter. Metoder til forbehandling af halm beskrives, og de økonomiske potentialer i anvendelsen af halm til forbrænding, bioraffinering og biogas belyses.    
Forbehandling af halm Driftsleder Mogens Møller Hansen, Institut for Ingeniørvidenskab - Biogas Plant, AU

Resumé 

Show

Den bedste hvede til bioraffinering 

Professor Claus Felby, KU

Show 
Session K: Højværdiprodukter af sidestrømme og restprodukter      
Der er et stort politisk ønske om udfasning af fossile produkter til fordel for biobaserede. Spændende muligheder findes i en række værdikæder fra produktion af byggematerialer til farma-produkter. Hør mere om nogle af disse muligheder og herunder saponin som naturens eget beskyttelsesmiddel mod råd, svamp og insekter.  
Biobaseret lim til stenuld

Ph.d. Programme Manager Dorthe Lybye, ROCKWOOL International A/S

Resumé

Show

Saponin og andre højværdistoffer fra sukkerroeblade

Direktør Orla Møller Petersen, Saponin Innovation Centre Europe

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events