Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

Gødskning

Beskrivelse af sessionerne under temaet Gødskning

Session 45: Kom let i gang med præcisionsjordbrug                
Præcisionsgødskning har været på markedet siden slutningen af 90’erne, men har ikke helt slået igennem endnu. På sessionen vil der komme gode råd til, hvordan man som landmand med simple og i nogle tilfælde gratis midler kommer i gang.   
Så let kan landmanden komme i gang med præcisionsjordbrug

Agronom Jens Christian Skov Jensen, Geo-Team 

Resumé

Show

Sådan bruges satellitfotos til præcisionsjordbrug. Let og gratis! Specialkonsulent, GIS Rita Hørfarter,
SEGES
 
 

Resumé 

Show

Session 53: Nyt fra Landsforsøgene med gødskning             
I 2015 blev der gennemført over 100 forsøg med gødning i forskellige afgrøder. I denne session vil resultaterne af de mest aktuelle forsøg blive præsenteret, og indlægsholderne vil komme med relevante anbefalinger til den kommende sæson. 
(gentages kl. 15.40 i session 84)
 
Forsøg med fokus på udnyttelsen af næringsstoffer i husdyrgødning
Specialkonsulent, Gødskning Annette Vibeke Vestergaard, SEGES

Resumé

Show

Forsøg med fokus på udnyttelsen af næringsstoffer i handelsgødning Landskonsulent, Gødskning Torkild Birkmose, SEGES

Resumé

Show

Session 61: Biokuls relevans i dansk sammenhæng                  
Biokul (biochar) er forgasset biomasse. Tilførsel til dyrket jord tilskrives ofte mange positive effekter og herunder en gødningseffekt. Er det hele historien? Sessionen sammendrager flere års forskningsindsats og besvarer, hvordan biokul eventuelt kan anvendes i en dansk sammenhæng.   
Sådan virker biokul på dyrket jord og miljøet Lektor Lars Elsgaard, AU

Resumé

Show

 

Biokul og jordens frugtbarhed Ph.d. Veronika Hansen, KU  

Resumé 

Show

Session 69: Opnå en høj og sikker 1.-årseffekt af flydende husdyrgødning                  
Nye husdyrgødningsforsøg og en ny beregningsmodel sætter fokus på første års udnyttelsen af husdyrgødning.
I 2 års dansk-tyske forsøg er der i projektet Gylle-IT målt ammoniakfordampning og udbytte ved udbringning af en række husdyrgødningstyper med og uden forsuring.

1. indlæg og de afsluttende diskussioner afholdes på engelsk.
 
 
Impact of field acidification and application methods on ammonia emissions, yield and nitrogen efficiency of organic liquid manures
Diplomingenieur (FH) Christian Wagner, Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Wirtschaftsinformatik  

Show

Gødningsvirkning af husdyrgødning beregnet med en ny model Specialkonsulent, Gødskning Annette V. Vestergaard, SEGES

Resumé

Show

Session 77: Effekt af afgasning på N-virkning og -udvaskning                 
Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har haft nedsat to arbejdsgrupper for at samle og opbygge viden om, en bedre estimering af kvælstofudnyttelse fra afgasning af forskellige biomasser. Hvad der over tid sker med udvaskningen under rodzonen indgår også.  
Ny beregning af afgasningens effekt på kvælstofudvaskning og gødningsvirkning Seniorforsker Peter Sørensen, AU

Resumé

Show

Session 85: Nitrifikationshæmmere til at sikre N-udnyttelsen            
Nitrifikationshæmmere har været kendt i en årrække som middel til at reducere kvælstofudvaskningen om foråret på sandjord. Hør, hvordan de virker og om en ny alternativ anvendelse. I de seneste par år har nitrifikationshæmmere været undersøgt i Landsforsøgene og i udlandet - specielt som tilsætning til gylle på grovsandet jord.   
Sådan virker nitrifikationshæmmere
Seniorforsker Søren O. Petersen, AU  

Resumé

Show

Brug af nitrifikationshæmmere under danske forhold Specialkonsulent, Gødskning Hans Spelling Østergaard, SEGES 

Resumé

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events