Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 02-10-2015

Jord

Beskrivelse af sessionerne under temaet Jord

Session 2: Healthy soils  
We need to assist the capacity of the soil to function as a vital living ecosystem that sustains plants, animals, and humans. This session tells you how to get a healthy soil using cover crops and minimum tillage

Sessionen afholdes på engelsk.
 
Healthy soil:
Definition and how we reach it 
Agronom Victor Leforestier, Frankrig   

Resumé DK

Resumé UK

Show 

Session 10: Værdien af efterafgrøder                  
Efterafgrøder kan meget mere end at være til gene. Her får du den nyeste danske viden om efterafgrøder, og hvor gode de er til at opsamle kvælstof og forbedre jordstrukturen. Der præsenteres bl.a. resultater fra det flerårige projekt Optiplant.   
Efterafgrøder som kvælstofsamlere Specialkonsulent Gødskning, Hans Spelling Østergaard, SEGES

Resumé

Show

Efterafgrøder som jordforbedring Seniorforsker Lars Munkholm, AU

Resumé

Show

Session 18: Jordens mikro- og makrobiologi                  
Jordens mikro- og makrobiologi har stor betydning for dens dyrkningspotentiale via en række nøglefunktioner som: omsætning af organisk stof, tilgængelighed af næringsstoffer, kontrol af jordbårne sygdomme, vandinfiltration og rodnedtrængning samt dannelse og stabilisering af jordstrukturen.   
Jord fuld af liv - sådan! Landmand/smedemester Jørn Jørgensen, Jerslev

Resumé 

Show

Regnormenes betydning for jordens egenskaber og for høstudbytter Seniorforsker Paul Henning Krogh, AU  

Resumé

Show

Session 26: Jorddata med høj opløselighed. Målinger og betydning                        
Der er nye billige målemetoder til at måle tekstur og kulstof med høj opløselighed på markskala. Betydningen af disse data set fra en praktisk vinkel belyses. Resultater fra SOIL-SPEC-projektet præsenteres. Hvad betyder et lavt kulstofindhold og Dexterindeks for landmanden? Få svarene og hør hvilken rolle sædskifte, N-tilførsel og efterafgrøder spiller for resultaterne.   
Spektroskopi til bestemmelse af jordens egenskaber Forskningsleder Mogens H. Greve, AU  

Resumé

Show 

Kulstofindhold og Dexterindeks på udvalgte Sjællandske jorde Lektor René Gislum, AU

Resumé

Show 


Sidst bekræftet: 02-10-2015 Oprettet: 02-10-2015 Revideret: 02-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events