Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 02-10-2015

Korn

Beskrivelse af sessionerne under temaet Korn

Session 57: Etablering af vintersæd      
Veludført etablering er essentielt for at opnå høje udbytter i vintersæd. De sidste mange år er tendensen gået mod fremrykning af såtidspunktet og en nedsættelse af plantetallet - især i hybridafgrøder. Hør hvordan du gør dette optimalt, og om der er noget at hente i en præcis enkeltkornssåning som i majs og roer.   
Optimal etablering af vintersæd - nu og i fremtiden  Planteavlskonsulent Anders Smedemand Musse, Sønderjysk Landboforening   

Resumé 

Show

Etablering af hybridrug med fremtidens såteknik  KAM and Product Development Manager Morten Haastrup, KWS  

Resumé

Show

Session 65: Afregning af korn på basis af kvalitet      

Der er stor variation i kvaliteten af det danske korn. God kvalitet bør premieres, når kornet bliver afregnet. Det sker med specialprodukter som f.eks. maltbyg og brødhvede, men det sker i langt mindre grad for foderkorn. Hør mere om de kvalitetsparametre, der kan inddrages ved handel med foderkorn. 

1. indlæg afholdes på engelsk.

 
Danish Wheat and International Markets Management Board of ATR Landhandel, Head of the Grain Divison Ludwig Striewe

Resumé  

Show

Kvalitetsbaseret afregning af korn mellem landmænd Direktør Jacob From, Hauge Korn

Resumé

Show

Session 73: Sådan bliver vårsæd en succes!       
Med indtoget af diverse efterafgrøder i markplanen er vårsæd blevet en oplagt del af sædskiftet på mange bedrifter. Det er vigtigt at udnytte vårsæden optimalt i sædskiftet, og at afgrøden lykkes hvert år. God etablering er af største betydning, når det gælder vårsæd. Foråret 2015 var et meget vanskeligt år, og det sås tydeligt i vårsæden.   
Sikker etablering af vårsæd – sådan! Planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO

Resumé 

Show

Mine erfaringer med vårbyg!  Landmand Søren Andersen, Spøttrup Svineproduktion   

Resumé

Show

Session 81: Dyrk havre!    
Havre har spændende kvalitetsegenskaber i form af et stort fedtindhold og en ernæringsmæssig høj proteinkvalitet, men der er store sortsforskelle. Til anvendelse som foder og til konsum afskalles havren ofte, men der er store sortsforskelle i, hvor let kernerne afskalles.  Havren kan bidrage til et bedre sædskifte på ejendomme, hvor der dyrkes meget korn.

2. indlæg afholdes på svensk.

 
 
Havre – sorter og afskalning Konsulent, Planteproduktion Darran Andrew Thomsen, SEGES  

Resumé  

Show

Perspektiver i dyrkning af havre - kvalitet og sædskifte

(afholdes på svensk)

Planteavlskonsulent Björn Roland, Hushallningssalskapet Skaraborg

Resumé 

Show


Sidst bekræftet: 02-10-2015 Oprettet: 02-10-2015 Revideret: 02-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events