Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

Målrettet regulering

Beskrivelse af sessionerne under temaet Målrettet regulering

Session 5: Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke                 
Sådan skal pakken gennemføres bl.a. i forlængelse af det såkaldte kvælstofudvalgs arbejde. Blandt andet skal der indføres en målrettet regulering fra 2018/19 efter de principper, der er drøftet i kvælstofudvalget.  
Udmøntningen af Fødevare- og Landbrugspakken Folketingsmedlem for DF og formand for Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen  
Resultatet af arbejdet i det tværministerielle kvælstofudvalg Kontorchef Morten Ejrnæs, Miljø- og Fødevareministeriet

Show 

Kontorchef Christian Vind, Miljø- og Fødevareministeriet  
Session 13: Debat om landbrugspakken og dens konsekvenser                  
Landbrugets og miljøorganisationers forventninger til landbrugspakken diskuteres i et panel, som ud over indlægsholderne i session 5 består af yderligere 4 personer, der får mulighed for at give korte oplæg. Deltagere får det optimale udbytte ud af sessionen, hvis de har deltaget i den foregående session 5: Regeringens Fødevare- og Landbrugspakke. De miljømæssige konsekvenser behandles yderligere i session 29.  
Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til planen Landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening

Landbrugets kommentarer til planen Direktør Niels Peter Nørring, Landbrug og Fødevarer

Den praktiske betydning på bedriften Direktør Ivar Ravn, SEGES   

Show

De miljømæssige konsekvenser af pakken Institutleder Erik Steen Kristensen, AU  
Session 21: Vandområdeplanerne – de kystnære farvande
I oplægget til Vandområdeplaner for 2015-2021 er der overvejende fokuseret på at få udslippet af kvælstof meget længere ned. Så langt ned, at det mange steder kan umuliggøre en rentabel landbrugsproduktion. Der er også andre såkaldte presfaktorer, og den ønskede miljøtilstand kan sikres på andre måder end ved at underforsyne afgrøderne med kvælstof.
            
 
Sådan værdisættes god økologisk tilstand! Seniorforsker Brian Jacobsen, KU

Resumé

Show

Sådan kan god økologisk tilstand opnås i fjordene! Landskonsulent, Vandmiljø Flemming Gertz, SEGES  

Resumé

Show

 

Diskussion    

Session 29: Konsekvenserne af Miljø- og Landbrugspakken                  
Miljø- og Landbrugspakken har til formål at skabe vækst i fødevaresektoren, uden at det medfører ulemper for miljøet.  
De miljømæssige konsekvenser af pakken Institutleder Erik Steen Kristensen, AU

Show 

Landbrugsfaglige konsekvenser Chefkonsulent, Gødskning Leif Knudsen, SEGES

Show

Session 37: Regulering baseret på lokale målinger i vandløb             
Fra et GUDP-projekt om emissionsbaseret regulering foreligger der nu retningslinjer for at måle kvælstof i vandløb, i dræn og i form af N-min i jorden. Den største udfordring for at regulere ud fra målinger er at fastsætte målsætninger på den geografiske skala, som der måles på, dvs. for den enkelte bedrift eller et lille opland.  
Sådan kan vi måle lokalt i små og mellemstore vandløb Videnskabelig assistent Jane Rosenstand Poulsen, AU  

Resumé

Show

Det kan målinger i vandløb bruges til Landskonsulent, Gødskning Søren Kolind Hvid, SEGES

Resumé

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events