Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 05-10-2015

På kryds og tværs

Beskrivelse af sessionerne under temaet På kryds og tværs

Session 4: Højaktuelt emne Status for det globale gødningsmarked  
Kan det globale gødningsmarked levere en tredjedel mere kvælstof til Danmark, når normreduktionen delvis forsvinder, og hvad vil det betyde for prisen og kvaliteten?   
Set fra gødningsindustrien  Markedschef Steffen Halmø, YARA Danmark    Show 
Set fra en uafhængig markedsiagttager  Konsulent Ole Schou, Gefion    Show 
Session 12: Nudging – et effektfuldt puf  
Mange af os kender det. Vi har virkelig nogle guldkorn at byde ind med, men folk ændrer ikke adfærd. Her kan nudging måske hjælpe - ved at sende os på rette spor uden at formane eller diktere. Mange virksomheder bruger det allerede til at skabe innovation og mere salg. Kan vi bruge tankegangen til at sikre udbredelse af viden, metoder og værktøjer?   
Nudging – et effektfuldt puf Cand.mag., forfatter og foredragsholder Henrik Dresbøll, Athenas

Show

Session 20+28: Mads og dilemmaer på landet I og II  
Mads Steffensen (fra Mads og Monopolet) og et panel får præsenteret dilemmaer fra landmandens og rådgiverens verden. Det er forskellige dilemmaer, der behandles i de to sessioner, så du kan vælge at deltage i bare en af sessionerne eller overvære begge.   

Radio- og tv-vært Mads Steffensen, DR

Panel:
Planteavlskonsulent Ulla Plauborg, LMO (session 20)
Planteavlskonsulent Brian Lars Nielsen, Agrovi (session 28)
Landmand Christian Lund, Vejen
Forfatter og bondekone Marianne Jørgensen, Roslev

 

Session 36: Omlægning til økologi – markedet og landmanden   
Dagligvarebutikkerne melder om tomme hylder og søger danske landmænd til at levere de manglende økologiske varer. Økologi giver en højere værdi pr. produceret enhed og kan være et realistisk alternativ til kapitalkrævende udvidelser. Kom og hør om markedet, og hvordan fremtiden tegner, og hør en landmand fortælle om sine erfaringer med omlægning til økologi.   
Et økologisk marked i vækst Markedschef Henrik Hindborg,
Økologisk Landsforening
 

Resumé 

Show

Derfor valgte jeg økologi, og sådan går det nu! Planteavler Torben Matthiesen, Jennelgård, Nørre Alslev

Show

Session 44: Omlægning til økologi – få svar på dine spørgsmål   
Går du med tanker om omlægning til økologi, så har du her mulighed for at få svar på dine spørgsmål direkte fra den økologiske planteavler, svineproducent, mælkeproducent eller fjerkræavler og konsulenterne. I fagopdelte grupper lægges der op til spørgsmål og diskussion.  
Introduktion Direktør Ejnar Schultz, Økonomi og Virksomhedsledelse, SEGES
 

Show

Økologisk planteavl Planteavler Torben Matthiesen, Jennelgård, Nørre Alslev

Økologisk planteavl Specialkonsulent, Planteproduktion, Teamleder Sven Hermansen, SEGES    
Økologisk svineproduktion Svineproducent Nicolaj Pedersen, Friland  

Økologisk svineproduktion  Svinekonsulent Ole Lund, LMO     
Økologisk mælkeproduktion   Landmand Rud M. Bruun, Holsted  

Økologisk mælkeproduktion    Chef Erik Andersen, Jysk Økologi     
Økologisk fjerkræ  Fjerkræproducent Carsten Møller, Bremsmaj  

Økologisk fjerkræ  Konsulent, Fjerkræ Niels Finn Johansen, SEGES     
Session 52: Debat om dansk jordbrugsforskning  
Prævention eller produktion – hvad er fokus i jordbrugsforskningen? Har forskerne fokus på at øge fødevareforsyningen til verdens voksende befolkning og øge indtjeningen samt konkurrencedygtigheden i erhvervet? Eller er der mere fokus på at beskytte miljø og klima? Kom og bistå panelet med at give forskerne input til, hvordan du mener, de skal prioritere arbejdet.  

 
Hvad er fokus i jordbrugsforskningen på AU?

 

Hvad er fokus i jordbrugsforskningen på KU?

Forskerpanelet:

Institutleder Erik Steen Kristensen, AU

 

Institutleder Svend Christensen, KU

 

 

Udfordrerne:
Asbjørn Børsting (formand for FIVU under L&F), Torben Hansen (formand for L&F, Planteproduktion) og
Ivar Ravn (direktør, SEGES).


 

 
Show 
 
 
Session 60: Livskvalitet, trivsel og drivkraft  
Bliv smittet af Chris MacDonalds energi, når han fortæller om den tætte relation mellem livskvalitet, drivkraft, trivsel og ”high performance”. Chris MacDonald fortæller, hvad der skal til for at vi trives, hvordan vi motiveres og holder ved vores drivkraft, og ikke mindst hvordan vi udvikler vores sociale kapital.    
Livskvalitet, trivsel og drivkraft Foredragsholder Chris MacDonald
 

Session 68: Fra god kommunikation til gode resultater  
God kommunikation skaber gode resultater for dig som leder. Kommunikationen lykkes bedst, når du kender og genkender føleren, tænkeren, handleren og forandreren. Samtidig fortæller typen også noget om personens foretrukne måde at samarbejde på. En viden som kan bruges både arbejdsmæssigt og privat.  
Fra god kommunikation til gode resultater Erhvervspsykolog Henrik Leslye  

Resumé

Show

Session 76: På sporet af fremtidens landbrug  
Økonomen forudser, at vi om 20-30 år kun har 4.000 store bedrifter og har rammevilkår, som ligner de nuværende. Jordbrugsforskeren opstiller scenarier, hvor landbruget indgår i et samspil med det øvrige samfund. Der handler det også om recirkulering, beskyttelse af naturressourcer og andre værdier. Rimer big business på et bæredygtigt landbrug med fokus på naturressourcer?  
Fremtidens landbrug bliver Big Business Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, KU  

Resumé

Show

Scenarier for fremtidens landbrug Seniorforsker Tommy Dalgaard, AU

Resumé

Show

Session 84: Nyt fra Landsforsøgene med gødskning  
I 2015 blev der gennemført over 100 forsøg med gødning i forskellige afgrøder. I denne session vil resultaterne af de mest aktuelle forsøg blive præsenteret, og indlægsholderne vil komme med relevante anbefalinger til den kommende sæson. 
(gentagelse af session 53).
 
Forsøg med fokus på udnyttelsen af næringsstoffer i husdyrgødning Specialkonsulent Gødskning, Annette Vibeke Vestergaard, SEGES  

Resumé

Show

Forsøg med fokus på udnyttelsen af næringsstoffer i handelsgødning Landskonsulent Gødskning, Torkild Birkmose, SEGES

Resumé

Show


Sidst bekræftet: 05-10-2015 Oprettet: 05-10-2015 Revideret: 05-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events