Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2018

Plantekongres 2016 - 20.-21. januar 2016

Oprettet: 02-10-2015

Planteværn

Beskrivelse af sessionerne under temaet Planteværn

Session 19 + 43: Nye forsøg og strategier i ukrudtsbekæmpelse               
Der præsenteres resultater fra Landsforsøgene 2015 med bl.a. ukrudtsbekæmpelse ved tidlig såning samt bekæmpelse af væselhale.
Desuden præsenteres der resultater fra et projekt, hvor det er søgt at reducere afhængigheden af herbicider i korn, raps og andre landbrugsafgrøder og skifte til mere integrerede metoder.
 

Seneste resultater fra Landsforsøgene

Landskonsulent Planteværn, Jens Erik Jensen, SEGES

Resumé

Show

Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder Professor Per Kudsk, AU  

Resumé

Show

 

Session 27 + 51: Nye forsøg med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse                
Der præsenteres resultater fra Landsforsøgene 2015 med sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i korn og vinterraps.
Triazolerne er under både reguleringsmæssigt og resistensmæssigt pres. Et europæisk projekt tester midlerne mod de vigtigste skadegører i hvede, og effekter fra disse forsøg samt status for Septoria-resistens opsummeres.

 

Seneste resultater fra Landsforsøgene

Landskonsulent Planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, SEGES

Resumé

Show

Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU

Resumé

Show 

Session 35: Nye planteværnsmidler               
Der kommer kun ganske få nye aktivstoffer til plantebeskyttelse i Danmark. Her præsenteres to midler med nye aktivstoffer - et ukrudtsmiddel og et svampemiddel. Desuden præsenteres et firmas erfaringer med tidlig vækstregulering i korn og frøgræs.  

Zypar, et nyt ukrudtsmiddel med et nyt aktivstof

Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen,
Dow AgroSciences Danmark A/S


Resumé

Show

Propulse®, et nyt svampemiddel med et nyt aktivstof til korn, raps, majs, kartofler, roer og majs

Crop/Segment Manager Klaus Heltbech, 
Bayer A/S

 

Resumé

Show

Erfaringer med tidlig vækstregulering i frøgræs og korn med Moddus Start Senior Field Expert Martin Clausen,
Syngenta Nordics A/S
 
 

Resumé

Show

Session 59: Herbicidresistens i praksis                
Resistens hos bl.a. italiensk rajgræs breder sig med stor hast. Hvilke muligheder har du for at undgå katastrofen? Hvis der konstateres resistent græsukrudt på en ejendom, er det meget vigtigt at få lavet en langsigtet bekæmpelsesplan. Hør erfaringer fra forskellige jordtyper, sædskifter og lokaliteter i Danmark.
 
 
Der skal mere end kemi til Chef for planteavl Carsten Kløcher,
Djurslands Landboforening
 

Resumé

Show

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Resumé

Show

Session 67: Pesticidovervågningen i Danmark               
Der er udarbejdet en kritisk analyse af de beregningsmetoder, som Miljøstyrelsen anvender på data, der bliver indsamlet til pesticidovervågningen i Danmark.
GEUS forklarer nærmere om pesticidovervågningen i Danmark, og de beregninger der anvendes.

 
 
Revurdering af pesticider i grundvand ved at medtage prøver under detektionsgrænsen i analysen Professor emeritus. Jens Carl Streibig,
KU
 

Resumé

Show

 

Pesticider - data og statistik i Grundvandsovervågningen Seniorforsker Anders Risbjerg Johnsen, GEUS
 
 

Resumé

Show 

Session 75: Evaluering af den danske godkendelsesordning for pesticider                
Den danske godkendelsesordning for pesticider har været igennem en international evaluering. Resultaterne er samlet i en rapport med konkrete anbefalinger. Hør om resultater og anbefalinger fra en specialist , der har været med til at evaluere den danske ordning.  Miljøstyrelsen har lavet et notat om, hvilke forslag fra rapporten der skal arbejdes videre med.   
Resultater fra evaluering af den danske godkendelsesordning for pesticider Forskningsleder Jenny Kreuger,
Institutionen för vatten och miljö,
Sveriges Lantbruksuniversitet
 

Resumé

Show

Det videre forløb med at anvende resultater fra evalueringen Kontorchef, Lea F. Hansen, Miljøstyrelsen
 

Resumé

Show 

Session 83: Ny DNA-teknik til bedre IPM-strategier               
Det er en stor fordel at kende resistensegenskaber i sorterne og sammenhænge mellem patogenets genotype og epidemiologiske egenskaber som virulens, aggressivitet og evne til at omgå aktivstoffer i bekæmpelsesmidler. Med den viden kan DNA teknikker udnyttes til mere målrettede og bæredygtige IPM-strategier.   
Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotyping Postdoc Tine Thach, AU
 

Resumé

Show 

IPM 2.0 i kartofler – Kend din fjende for at vælge det rette våben Akademisk medarbejder Jens G. Hansen, AU


 

Resumé 

Show

 


Sidst bekræftet: 02-10-2015 Oprettet: 02-10-2015 Revideret: 02-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events