Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Conservation Agriculture

Beskrivelse af sessionerne under temaet Conservation Agriculture

Tilbage til programoversigten

Session 8: Svenske erfaringer med Conservation Agriculture
Josef Appell fra Appell Agri Consulting AB var i 11 år driftsleder på den kendte Gårdstånga Nygård i Skåne. Hør hans mange erfaringer fra denne innovative bedrift og få masser af viden og inspiration med hjem. På Gårdstånga Nygård er der praktiseret pløjefri dyrkning i 15 år på 1.000 ha med sukkerroer, raps, korn og græsfrø, som dyrkes med direkte såning og striptill.
Fordele og udfordringer ved dyrkning efter principperne i Conservation Agriculture Konsulent Josef Appell,  Appell Agri Consulting AB læs sammendrag
Session 9: Dyrkning og effekter af efterafgrøder
Efterafgrøder er et centralt element i Conservation Agriculture i forhold til forbedring af jordstruktur, hæmning af ukrudt og forbedring af næringsstofhusholdningen. Efterafgrøder udsået i artsblandinger er nyt i Danmark, og landmænd øver sig stadig i at opnå de positive effekter.
Dyrkning af efterafgrøder i praksis Landmand Lars-Martin Kjøller, St. Kannikegård Aps

læs sammendrag

Show

Effekter af efterafgrøder over og under jorden Planteavlsrådgiver Søren Søndergaard, Vestjysk Landboforening

læs sammendrag

Show

Session 10: Jordbearbejdning og pesticider   
Jordbearbejdning påvirker overfladelagenes struktur. Herved påvirkes vandføringsevnen i hele jordprofilen og hermed risikoen for tab af pesticidrester til dræn og vandløb. Jordbearbejdningen har også indflydelse på pesticidanvendelsen, og i samspil påvirkes en række jordlevende organismer med betydning for jordens frugtbarhed.
Jordbearbejdningens indflydelse på pesticidudvaskning til markdræn Lektor Carsten Tilbæk Petersen, KU

læs sammendrag

Show

Effekter på jordlevende organismer og økosystemfunktioner  Seniorforsker Søren O. Petersen, AU  

læs sammendrag

Show

Session 11: Conservation Agriculture med lavt glyphosat forbrug   
Pløjefri dyrkning har rygte for et øget forbrug af pesticider og herunder specielt glyphosat. Et øget pesticidforbrug er tegn på et dyrkningssystem i ubalance - oftest på grund af et ensidigt sædskifte. Når der sås direkte uden harvning, er det muligt at dyrke med lavt forbrug af glyphosat og andre pesticider.
Ingen jordbearbejdning er den bedste strategi mod frøukrudt Seniorforsker Peter Kryger Jensen, AU  

læs sammendrag

Show

Sådan holder jeg et lavt forbrug af ukrudtsmidler Driftsleder Henrik Terp, Sanderumgård   Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events