Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Det digitale landbrug

Beskrivelse af sessionerne under temaet Det digitale landbrug

Tilbage til programoversigten

Session 23: Digitalisering i ukrudtsbekæmpelsen
Sensor- og kamerateknologier vinder indpas i ukrudtsbekæmpelsen. Hør om resultater fra flere års forsøg med automatisk ukrudtsgenkendelse, hvor systemet trænes til at genkende ukrudt. Få desuden et indblik i, hvor langt man er kommet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse med bl.a. kamerastyrede radrensere.
Automatisk ukrudtsgenkendelse er ikke længere science fiction! Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, AU  læs sammendrag
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er også for konventionelle landmænd Specialkonsulent Sven Hermansen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 24: Erfaringer med satellitmålinger i Danmark
I foråret 2016 blev programmet Cropsat.dk sat i drift, og alle danske landmænd kunne selv udarbejde tildelingskort til gradueret tilførsel af bl.a. kvælstof og vækstreguleringsmidler. Samtidig arbejdes der fra myndigheders side på at udnytte satellitmålinger til afgrødekontrol. Hør om erfaringer indtil nu og om planer for 2017.
Erfaringer med brug af programmet i Danmark i 2016 og planer for 2017 Konsulent Rita Hørfarter, SEGES

læs sammendrag

Show

Satellitmålinger i kontrolmæssig sammenhæng Fuldmægtig Sanne Eskesen, NaturErhvervstyrelsen

læs sammendrag

Show

Session 25: Erfaringer med satellitmålinger i Sverige  
CropSat er udviklet i Sverige. Hør om svenske erfaringer med hensyn til, hvad der kan måles via en satellit, og hvilke fordele og ulemper satellitmålinger har i forhold til traktorbårne sensorer. Få også et indblik i styrker og svagheder ved forskellige vegetationsindeks, som bruges inden for præcisionsjordbrug.
Svenske erfaringer med satellitmålinger til biomassebestemmelse Agronom Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg

læs sammendrag

Show

Session 26: Præcisionsjordbrug i praksis
De senere års udvikling inden for datakommunikation har givet planteavlere flere muligheder inden for præcisionsjordbrug. Hør, hvad der er nyt siden 1990’erne, og om hvordan teknologien kan bruges til at skabe værdi for landmanden.
Sådan vil den stigende IT-anvendelse ændre plantedyrkningen i den nære fremtid Afdelingschef Jens Bligaard, SEGES

læs sammendrag

Show

Intelligente landbrugsmaskiner – nye sensorstyrede jordbearbejdningsredskaber Direktør Ole Green, Agro Intelligence, c/o Agro Business Park

læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø