Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Gødskning

Beskrivelse af sessionerne under temaet Gødskning

Tilbage til programoversigten

Session 71: Gødning fra biogasanlæg

Der sker i disse år en betydelig udbygning med nye biogasanlæg i Danmark. Det betyder bl.a. også, at der tilføres nye typer af biomasser i forhold til tidligere, f.eks. dybstrøelse, halm og energiafgrøder. Hør, hvad det betyder for gødningens sammensætning og udnyttelsen af næringsstoffer nu og i fremtiden, og hvordan man sikrer sig en optimal udnyttelse af næringsstofferne i den afgassede biomasse.

Biogas-gødning – nye udfordringer og muligheder

Landskonsulent Erik Fog, SEGES

læs sammendrag

Show

Udnyttelse af næringsstoffer i afgasset biomasse

Seniorforsker Peter Sørensen, AU

læs dammendrag

Show

Session 72: Fra skrald til guld
Den nationale ressourcestrategi har udstukket et mål om øget recirkulering af næringsstoffer fra samfundets affaldsstrømme. Mange kommuner udbygger med biogas og andre nye affaldsteknologier på rensningsanlæggene, og det resulterer i nye gødningsprodukter. Men hvor tilgængeligt er fosforindholdet, og hvad er landmændenes holdning til de nye organiske gødninger?

Recirkulerede gødningsprodukter og deres fosforvirkning

Postdoc Nina Høj Christiansen, AU

læs sammendrag

Show

Landmændenes anvendelse af nye affaldsbaserede gødninger

Professor Lars Stoumann Jensen, KU

læs sammendrag

Show

Session 73: Nye forsøg med gødskning

I 2016 er der gennemført mere end 200 landsforsøg med handels- og husdyrgødning. Hovedresultaterne af forsøgene præsenteres, og betydningen for den kommende gødningssæson diskuteres. Der vil bl.a. blive fokuseret på forsøg med gødskning om efteråret, gødskning efter CULTAN-metoden, strategi for gødskning af vinterraps og brugen af nitrifikationshæmmere til gylle.

Resultater af landsforsøg med husdyr- og handelsgødning

Landskonsulent, gødskning, Torkild Birkmose, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 74: Højere kvælstofkvoter

I 2016 blev kvælstofkvoten forøget med 17 pct. i forhold til 2015. Hør en status for, hvor meget af den ekstra kvote der faktisk blev anvendt, og hvad vi fik ud af det i udbytte og kvalitet. Der er også forslag til, hvordan man skal agere i 2017 for at få optimal udnyttelse af det ekstra kvælstof, hvordan lejesæd undgås og om markplanen skal tilpasses.

Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016

Planteavlskonsulent 

Lars Skovgaard Larsen, 

Gefion

læs sammendrag

Show

Den bedste effekt af de højere kvælstofkvoter på bundlinjen

Chefkonsulent Leif Knudsen SEGES

læs sammendrag

Show

Session 75: Graduated fertiliser application in England

In England it has for a number of years been possible to subscribe to nitrogen application maps based on NDVI from satellites, and to phosphorus and potassium maps based on soil sampling. The farmer Robert Fox has achieved good experiences from split nitrogen application and he also graduates the application of phosphorus and potassium. Sessionen afholdes på engelsk.

How I use variable application of nitrogen, phosphorus and potassium on my farm

Farmer Robert Fox

læs sammendrag

Show

Session 76: Fosfor til afgrøderne
En årrække med lav tilførsel af fosforgødninger på især planteavlsbrug har givet faldende fosfortal. Kan vi forudsige, hvornår manglende fosforgødskning giver udbyttetab? Der er udviklet en ny metode, som kan bestemme en plantes behov for fosforgødskning. Virkningsmekanismen bag metoden præsenteres, og der gives eksempler på anvendelsen under markforhold.

Forsyning af afgrøderne med fosfor under en ny fosforregulering

Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES

læs sammendrag

Show

En ny håndholdt metode til bestemmelse af planters behov for fosfor direkte i marken

Ph.d. stipendiat Andreas Carstensen, KU

Show
Session 77: Mikronæringsstoffer - fup eller fakta?

Der bruges hvert år mange penge på mikronæringsstoffer i dansk landbrug, men rentabiliteten er ikke altid sikker. På trods af mange Landsforsøg med mikronæringsstoffer gennem årene har det for mange af stofferne været vanskeligt at opnå økonomiske merudbytter i forsøgene. Tilførsel af visse mikronæringsstoffer som f.eks. mangan kan dog have store positive effekter.

Her kan der være behov for tilførsel af mikronæringsstoffer

Professor Søren Husted, KU

læs sammendrag

Show

Planteanalyser som værktøj til fastsættelse af behov for mikronæringsstoffer

Specialkonsulent  Hans Spelling Østergaard,  SEGES

læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events