Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 06-10-2016
Revideret: 07-10-2016

Natur

Beskrivelse af sessionerne under temaet Natur

Tilbage til programoversigten

Session 83: Vandhuller – effekt og pleje  
Mange landmænd laver nye vandhuller. Hør den nyeste viden om etablering og pleje af vandhuller, samt hvilke naturværdier der kan komme, når vandhullerne bliver anlagt rigtigt og vedligeholdt optimalt. En målrettet indsats kan give mange gode vandhuller med et rigt dyreliv.
Det gode liv i vandhullet Biolog Morten Larsen, Amphi-consult  

læs sammendrag

Show

Fokus på etablering og pleje af vandhuller i kommunen. Biolog Lars Sandberg, Randers Kommune  

læs sammendrag

Show

Session 84: Natur og biodiversitet – prioritering, udfordringer og muligheder    
Om natur og landbrug er i synergi eller i konflikt, bliver diskuteret meget. Hør indlæg med fokus på, hvorfor noget natur skal prioriteres højere end andet. Få aflivet myter og få fakta om, hvor konflikter mellem natur og landbrug opstår. Der bliver også sat fokus på, om den nuværende forvaltning giver den bedste natur, og hvad man som landmand kan gøre for naturen.
Myter og fakta om udfordringer og muligheder for naturen i landbrugslandet Landskonsulent Heidi Buur Holbeck, SEGES  

læs sammendrag

Show

Danmarks vigtigste natur - forslag til prioritering og forvaltning Biolog og forskningsassistent, cand.scient Lars Brøndum, Naturhistorisk Museum  

læs sammendrag

Show

Session 85: Nature conservation in Ireland     
In Ireland, they are experimenting with new motivating ways of inspecting nature areas (Results based management). They have an inspection procedure based on how the areas appear, and farmers are motivated to ensure optimum conditions for the nature. Farmers also have to attend compulsory training courses in order to receive subsidies for nature conservation.  Sessionen afholdes på engelsk.
An Irish approach of motivating farmers to a better understanding of nature conservation Dr. Andy Bleasdale,  National Parks and Wildlife Division  

læs sammendrag

Show (11MB)

Session 86: Erstatningsnatur som et nyt redskab i forvaltningen    
Regeringens naturpakke indeholder bl.a. forslag om erstatningsnatur. På sessionen diskuteres, om det giver mening at flytte natur, hvornår det er muligt, og hvilke effekter og værdi det kan have for landmanden. Desuden diskuteres overvejelser i forhold til tab af eksisterende natur, ligesom prioritering af naturen og muligheder for at etablere ny og bedre natur bliver fremlagt. 
Når naturen flytter plads – muligheder og udfordringer Naturmedarbejder og biolog Laus Gro-Nielsen, Hjørring Kommune   

læs sammendrag

Show

Opskriften på ny natur: Prioritering, muligheder, effekter og konkrete anvisninger Seniorrådgiver Bettina Nygaard, AU   Show
Session 87: Naturpleje i stor skala    
På Læsø i Danmarks største naturplejeprojekt – ”LIFE Læsø” er naturplejen sat i system, så plejen nu er gjort rentabel, og kød fra de græssende dyr bliver afsat til en god pris. Helårsgræsning kan både give god naturpleje og bedre økonomi. Hør om fordele og ulemper.
Succesen fra Læsø Skovrider Jesper A.Blom-Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel  

læs sammendrag

Session 88: Digers historie, naturværdi og lovgivning      
Digerne fortæller historien om landskaber og tidligere landbrugsdrift, og de er samtidig levested for en lang række dyr og planter. For nogle landmænd er digerne dog mest i vejen. Så kom og hør mere om digernes værdi, og hvordan reglerne er på området.
Naturværdien i diger og andre permanente strukturer i agerlandet

Postdoc Andrea Oddershede, AU

 

læs sammendrag

Show

Reglerne om digernes beskyttelse, samt historiske og landskabelige funktion Specialkonsulent Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, SEGES  

læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 05-01-2017 Oprettet: 06-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events