Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Økologi i marken

Beskrivelse af sessionerne under temaet Økologi i marken

Tilbage til programoversigten

Session 56: Kløvergræsmarkens mange muligheder  
Den økologiske kløvergræsmark kan bruges til mere end kvægfoder. Ved bioraffinering produceres proteinfoder af højeste kvalitet til andre dyregrupper.  Ved tilføring af urter øges kløvergræsmarkens værdi over og under jorden i form af øget biodiversitet, kvælstof- og kulstofbinding. Bliv klogere på kløvergræssets mysterier under jorden.
Bioraffinering af kløvergræs og andre afgrøder - kvalitet og udbytte Postdoc Nanna Karkov Ytting, KU  

læs sammendrag

Show

Kløvergræsblandinger med urter - kulstof, kvælstof og biodiversitet Professor MSO Jørgen Eriksen, AU  

læs sammendrag

Show

Session 57: Mixed crops – robust, competitive and high quality yields    
Mixed crops with cereals and legumes are perfect in organic farming. The crops can be designed for multiple purposes. Most obvious is the increased protein content from the contribution of legumes. Mixed crops are stronger in the competition with weeds in low input systems. In the organic field rotation mixed crops are an essential tool to obtain balance and high quality output. Sessionen afholdes på engelsk.
Legumes as mix partner makes a perfect organic crop Dr. Herwart Böhm, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institut für Ökologischen Landbau  

læs sammendrag

Show

Session 58: Optimering af gødskning    
Korrekt tildeling af gødning er med til at sikre udbytte og kvalitet. Her gives bud på, hvordan den tidlige gødning tildeles og udnyttes bedst muligt - ikke mindst når vejret driller. Svovl var på et kritisk lavt niveau i halvdelen af analyserne af første slæt kløvergræs i 2016. Nye forsøg viser vej til korrekt gødskning af kløvergræsmarkerne.
Den svære tilførsel af forårsgødning Specialkonsulent Sven Hermansen, SEGES   Show
Landsforsøg med svovl til kløvergræsmarker   Chefkonsulent Inger Bertelsen, SEGES   

læs sammendrag

Show

Session 59: Sædskifte og ukrudt  
Et stærkt sædskifte, konkurrencestærke afgrøder og en vellykket etablering er helt essentielle faktorer for at styre ukrudtet i de økologiske marker. På denne session kan du høre både forskningens bud på, hvordan du holder dine marker rene og praktikerens opskrift på, hvordan det gøres på hans ejendom.
 
Sædskifte og afgrødeetablering – sådan undgår du opformering af ukrudt Associate professor Bo Melander, AU  

læs sammendrag

Show

Sådan styrer jeg ukrudtet på min bedrift Landmand  Jesper Hansen  

Show 

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events