Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Frø

Beskrivelse af sessionerne under temaet Frø

Tilbage til programoversigten

Session 78: Pesticider til dansk frøavl. Visnesyge i spinat  
Til produktion af kvalitetsfrø til verdensmarkedet er det helt afgørende at have de nødvendige kemiske løsninger til rådighed. Hvordan ser det ud i fremtiden for dansk frøproduktion? Svampe på frø kan vanskeliggøre den fremtidige eksport af spinatfrø. Visnesyge (Verticillium) i spinatfrø kan ikke bekæmpes kemisk. Derfor er sædskiftet en meget vigtig faktor, når dyrkningen af spinatfrø planlægges.
Den fremtidige pesticidsituation for dansk frøproduktion Professor Per Kudsk, AU

læs sammendrag

Show

Produktion af spinatfrø uden visnesyge i fremtiden  Seniorrådgiver Lise Christina Deleuran, AU  

læs sammendrag

Show

Session 79: Ukrudt og vækstregulering i markfrø    
En effektiv bekæmpelse af græsukrudt er afgørende for frøkvaliteten, men antallet af midler er begrænset. Landsforsøgene 2016 har bl.a. sat fokus på anvendelse af Kerb. Både i forsøg og praksis opnås merudbytter af vækstregulering. Hør mere om dyrkningsfaktorernes betydning for udbyttepotentialet.
Resultater fra Landsforsøgene med ukrudtsbekæmpelse i markfrø Landskonsulent Frø, Barthold Feidenhans'l, SEGES  

læs sammendrag

Show

Merudbytter ved vækstregulering i alm. rajgræs og rødsvingel – optimering af dyrkningsfaktorerne Seniorforsker Birte Boelt, AU  

læs sammendrag

Show

Session 80: Frøsektionens Årsmøde I     
Gennemgang af årsberetningen fra Frøsektionen mv.
 Formandens beretning Formand, Frøsektionen, L&F Thor G. Kofoed, Knarregård    
Session 81: Frøsektionens Årsmøde II    
Opfølgning på den første del af Årsmødet samt et aktuelt indlæg af Jacob Hansen omkring brugen af handelsgødning i relation til samfundets behov og holdninger.
Opfølgning på beretningen Formand, Frøsektionen, L&F Thor G. Kofoed, Knarregård  

Show 

Gødning og samfundet Generaldirektør Fertilizers Europe, Jacob Hansen  

Show 

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø