Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Jord

Beskrivelse af sessionerne under temaet Jord

Tilbage til programoversigten

Session 27: Rodudvikling, rodfunktion og høstudbytter
Vi ved meget mindre om den del af planternes udvikling, som foregår under jorden end over jorden. Rodudvikling påvirkes af genetiske faktorer, af fysiske, kemiske og biologiske jordfaktorer samt af vejret. Der er sammenhæng mellem rod- og topudvikling, og rodudviklingen kan have stor betydning for rodfunktion og høstudbytter.
Betydning af planternes rodudvikling for høstudbytterne og virkemidler til at forbedre rodudviklingen Professor Kristian Thorup-Kristensen, KU

læs sammendrag

Show

Rodudviklingens betydning for planternes forsyning med vand og næringsstoffer Lektor Dorte Bodin Dresbøll, KU

læs sammendrag

Show

Session 28: Pakning i dybden – risiko og betydning
Jordpakning er en af de væsentligste trusler mod jordens kvalitet. Plantevæksten kan hæmmes med markante udbyttetab til følge. Kørsel med tunge maskiner under våde forhold er hovedårsag til pakningsskader. Men hvordan ser det ud i praksis, og hvad betyder kørsel med tunge maskiner på sigt?
Risiko for pakning i praksis Kandidatstuderende Hans Christian Carstensen, AU

læs sammendrag

Show

Eftervirkning af pakning på plantevæksten Specialkonsulent, Eskild Hohlmann Bennetzen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 29: Halm – salg eller nedmuldning?  
Jord har godt af, at vi efterlader halm i marken, men hvor meget halm skal der til? Mange sælger halm til et kraft-/varmeværk og får en hurtig indtægt, men hvad betyder det på sigt for jordens kulstofindhold og frugtbarhed? Der præsenteres redskaber og ny viden til brug, når man skal tage stilling til, hvordan halmen bør anvendes.
Fjernelse af halm ved forskellig dyrkningspraksis og virkning på kulstofindhold og frugtbarhed  Konsulent Bente Andersen,
Plantekonsulenten Aps
  Show
Erfaringer fra praksis med nedmuldning af halm Inspektør Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events