Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Korn

Beskrivelse af sessionerne under temaet Korn

Tilbage til programoversigten

Session 12: Dyrkning af kvalitetskorn
Nye økonomisk optimale kvælstofnormer muliggør en mere fokuseret og optimal dyrkning af korn, og det skal udnyttes til at øge både udbytte og kvalitet. I foderkorn er målet at producere udbytte og protein til lavest mulige omkostninger. Det rette sortsvalg og dyrkningsteknikken er nøglen til en succesfuld produktion af maltbyg.
Dyrkning af foderkorn med maksimalt udbytte og kvalitet Landskonsulent korn, Lars Bonde Eriksen, SEGES

læs sammendrag

Show

Dyrkning af kvalitetsmaltbyg Planteavlkonsulent Christian Iuel, DLS

læs sammendrag

Show

Session 13: Dyrkning af kvalitetshvede i Skåne
Der er et stigende behov for at eksportere hvede fra Danmark, da behovet for foderhvede er faldende med den stigende eksport af smågrise til Tyskland. Med de øgede kvælstofnormer i Danmark bør det nu være muligt at producere kvalitetshvede/eksporthvede. Sverige producerer en del kvalitetshvede og har ikke de samme kvælstofrestriktioner, som der indtil i år har været i Danmark. Hør meget mere om dyrkning af kvalitetshvede i Sverige, og hvor vi kan blive meget bedre – for eksempel omkring sortsvalg. Sessionen afholdes på svens
Dyrkning af kvalitetshvede i Skåne Rådgiver Gunnel Hansson, HIR Skåne Show
Session 14: Forædling og afprøvning af nye kornsorter  
Samspillet mellem forædling og sortsafprøvning er med til at sikre dansk landbrug nye højtydende og sunde sorter. Forædlerne skal tænke langsigtet for at forædle de rette sorter, og afprøvningen skal være effektiv for at teste og udvælge de bedste sorter. Patenter på nye sorters egenskaber udfordrer hele dette system.
Den sikre vej til nye sorter og udsæd Adm. Direktør Gerhard Deneken, TystofteFonden

læs sammendrag

Show

Patenter udfordrer udviklingen af nye kornsorter Direktør Birger Eriksen, Sejet Planteforædling

læs sammendrag

Show

Session 15: Nye proteinholdige afgrøder  
Det stigende pres på jordens ressourcer og fokus på sund ernæring medfører, at verdens fødevareforsyning fremover i højere grad skal baseres på vegetabilske råvarer frem for animalske. Det kan betyde dyrkning af nye arter i dansk landbrug og give muligheder for ”first movers”. Der gives en status på proteinafgrøder i Danmark samt praktiske erfaringer med kommerciel dyrkning.
Nye proteinafgrøder til fødevarer kan dyrkes i Danmark Lektor Sven-Erik Jacobsen, KU

læs sammendrag

Show

Mine erfaringer med kommerciel dyrkning af quinoa Landmand Torsten Wetche, Hvanstrupgård Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events