Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017

Oprettet: 07-10-2016

Planteværn

Beskrivelse af sessionerne under temaet Planteværn

Tilbage til programoversigten

Session 33: Nyt om sygdomme og skadedyr
Gentagelse: Årets resultater med bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i Landsforsøgene præsenteres. Fokus er på nye strategier for bekæmpelse af Septoria, bekæmpelse af hvedegalmyg, merudbytter ved bekæmpelse af sene rustangreb i rug og økonomien i svampebekæmpelse i hestebønner. Fungicidresistens er et stigende problem. Er der udsigt til, at danske landmænd vil få adgang til nye fungicider?
Nyt fra Landsforsøgene 2016 Landskonsulent planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, SEGES

læs sammendrag

Show

Status og fremtidsudsigter for svampebekæmpelsen i korn Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU

læs sammendrag

Show

Session 34: Nyt om sygdomme og skadedyr
Årets resultater med bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i Landsforsøgene præsenteres. Fokus er på nye strategier for bekæmpelse af Septoria, bekæmpelse af hvedegalmyg, merudbytter ved bekæmpelse af sene rustangreb i rug og økonomien i svampebekæmpelse i hestebønner. Fungicidresistens er et stigende problem. Er der udsigt til, at danske landmænd vil få adgang til nye fungicider? Sessionen gentages onsdag kl. 15.40.
Nyt fra Landsforsøgene 2016 Landskonsulent planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, SEGES

læs sammendrag

Show

Status og fremtidsudsigter for svampebekæmpelsen i korn Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU, Institut for Agroøkologi

læs sammendrag

Show

Session 35: Nyt om ukrudt  
Resultater og erfaringer med bekæmpelse af ukrudt i 2015/16. Fokus er på bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd, ukrudtsbekæmpelse ved tidlig såning og ukrudt i vårsæd. Jordens frøindhold er undersøgt i de samme danske marker med 25 års mellemrum. Hvad betyder ændringerne i frøindholdet for nutidens ukrudtsbekæmpelse? Sessionen gentages onsdag kl. 15.40.
Nyt fra Landsforsøgene og AU’s forsøg Landskonsulent planteværn, Poul Henning Petersen, SEGES

læs sammendrag

Show

Ændringer i agerjordens frøbeholdning over 50 år Fhv. afdelingsleder ved Statsfrøkontrollen, dr. agro.Hans Arne Jensen

læs sammendrag

Show

Session 36: Opdatering om glyphosat
Glyphosat kom i skudlinjen i 2016 efter, at WHO’s kræftpanel offentliggjorde en rapport med konklusionen, at glyphosat sandsynligvis var kræftfremkaldende. EU’s fødevareagentur EFSA var uenig i denne konklusion. Som følge af denne uenighed er godkendelsen af glyphosat foreløbig kun forlænget med 18 måneder til den 1. januar 2018.
Hvad er status for vurderingen af glyphosat, og hvad er WHO's kræftpanel og EFSA uenige om? Kontorchef Lea F. Hansen, Miljøstyrelsen

læs sammendrag

Show

Glyphosats betydning for dansk jordbrug og de mulige alternativer Landskonsulent planteværn, Jens Erik Jensen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 37: Pesticidbelastning og differentieret pesticidafgift  
Der er to markante ændringer i den danske pesticidregulering: pesticidbelastning har erstattet behandlingshyppighed, og en differentieret pesticidafgift har erstattet en værdibaseret afgift. Hvad er status for pesticidforbrug og -belastning, når der ses på pesticidstatistikken og sprøjtejournalerne? Hør også om den nye pesticidafgifts påvirkning af landbrugets indtjening.
Behandlingshyppighed, pesticidbelastning og effekt af pesticidafgiften Seniorrådgiver Jens Erik Ørum, KU

læs sammendrag

Show

Den differentierede pesticidafgifts betydning for dansk landbrug Chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen, Landbrug & Fødevarer, Axelborg

læs sammendrag

Show

Session 38: Nye planteværnsmidler
Der er kommet et nyt hurtigtvirkende vækstreguleringsmiddel med to aktivstoffer på markedet til frø og korn. Et nyt bredspektret ukrudtsmiddel til vinterraps kan indgå i strategien i efteråret. Der er kommet en ny formulering af et skadedyrsmiddel med god langtidseffekt over for lus mv.
Medax Max – et nyt vækstreguleringsmiddel til korn og frøgræs Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF

læs sammendrag

Show

Belkar™, nyt ukrudtsmiddel og nye muligheder for bekæmpelse af ukrudt i vinterraps om efteråret Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen, Dow AgroSciences Danmark A/S

læs sammendrag

Show

Mavrik Vita - ny optimeret formulering Account manager Danmark og Norge Niels Jacob Jakobsen, ADAMA

læs sammendrag

Show

Session 39: IPM i bederoer

I GUDP-projektet IPMIROER har der været fokus på udvikling og implementering af IPM i sukkerroedyrkningen. I denne session fokuseres der på to af de største udfordringer i roedyrkningen: ukrudt og bladsvampe.

Erfaringer fra demonstrationsarealer med sprøjteteknik, ukrudt og ukrudtsbekæmpelse Planteavlschef Bo JM Secher, DLS

læs sammendrag

Show

Bekæmpelse af bladsvampe - IPM i sukkerroer Projektleder Anne Lisbet Hansen, NBR

læs sammendrag

Show

Session 40: Slug management in the UK
Slugs have become a major problem in agriculture and there are very few options available for their control. This session provides the newest knowledge on the biology of slugs and the experiences in the UK with slug control, using direct as well as indirect control methods. Sessionen afholdes på engelsk.
Integrated slug control – the UK perspective Crop Protection Scientist Caroline Nicholls, AHDB

læs sammendrag

Show

Session 41: Vækstregulering
Med de øgede kvælstofnormer er der opstået en fornyet interesse for vækstregulering i en række afgrøder. Desuden er begrebet ”vækststimulering” kommet på mode igen, og der er lavet forsøg flere steder bl.a. med tidlig brug af små doser vækstreguleringsmiddel.
De nyeste erfaringer med vækstregulering og behovsvurdering i vintersæd  Specialkonsulent Marian Damsgaard Thorsted, SEGES

læs sammendrag

Show

Erfaringer med ”vækststimulering”  Planteavlskonsulent Carsten Fabricius, LMO

læs sammendrag

Show

Session 55: Nyt om ukrudt
Gentagelse: Resultater og erfaringer med bekæmpelse af ukrudt i 2015/16. Fokus er på bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd, ukrudtsbekæmpelse ved tidlig såning og ukrudt i vårsæd. Jordens frøindhold er undersøgt i de samme danske marker med 25 års mellemrum. Hvad betyder ændringerne i frøindholdet for nutidens ukrudtsbekæmpelse? 
Nyt fra Landsforsøgene og AU’s forsøg Landskonsulent, planteværn, Poul Henning Petersen, SEGES

læs sammendrag

Show

Ændringer i agerjordens frøbeholdning over 50 år Fhv. afdelingsleder ved Statsfrøkontrollen, dr. agro.Hans Arne Jensen

læs sammendrag

Show

Session 91: Pico-session om pesticider i luften.
Er du til højt tempo og tæt debat? Så er vores nye tiltag - pico-sessioner noget for dig. Fire eksperter taler hver to minutter i rap. Derefter går de til hver sit hjørne, og du følger efter den ekspert, som du ønsker at høre mere fra eller snakke med. Der er således fire grupper i resten af sessionen, og du kan skifte gruppe undervejs. Der er kun plads til 40 deltagere.Gentages kl. 14.40.  
1. Prosulfocarb i økologiske frugter: Hvad er problemet for økologerne? Økologichef Kirsten Holst, SEGES Show
2. Kan fordampning af prosulfocarb undgås? Seniorforsker Peter Borgen Sørensen, AU

Læs sammendrag

Show

3. Kontrol af rester af prosulfocarb Kemiingenør Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen

læs sammendrag

Show

4. Hvorfor holder landbruget ikke bare op med at bruge prosulfocarb? Landskonsulent, planteværn, Jens Erik Jensen, SEGES

læs sammendrag

Show

Session 92: Pico-session om pesticider i luften.
Gentagelse: Er du til højt tempo og tæt debat? Så er vores nye tiltag - pico-sessioner noget for dig. Fire eksperter taler hver to minutter i rap. Derefter går de til hver sit hjørne, og du følger efter den ekspert, som du ønsker at høre mere fra eller snakke med. Der er således fire grupper i resten af sessionen, og du kan skifte gruppe undervejs. Der er kun plads til 40 deltagere.  
1. Prosulfocarb i økologiske frugter: Hvad er problemet for økologerne? Økologichef Kirsten Holst, SEGES Show
2. Kan fordampning af prosulfocarb undgås? Seniorforsker Peter Borgen Sørensen, AU

Læs sammendrag

Show

3. Kontrol af rester af prosulfocarb Kemiingenør Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen

læs sammendrag

Show

4. Hvorfor holder landbruget ikke bare op med at bruge prosulfocarb? Landskonsulent, planteværn, Jens Erik Jensen, SEGES

læs sammendrag

Show

Tilbage til programoversigten

Sidst bekræftet: 07-10-2016 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø