Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2019

Plantekongres 2017 - 17.-18.januar 2017 

Oprettet: 06-10-2016

Programoversigt for Plantekongres 2017

For landmænd og andre, som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. 
For rådgivere og andre, som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne.
For alle.

 

Tirsdag 17. januar 2017

Kl. 9.30-12.00

Årsmøde for Landbrug & Fødevarer - Planteproduktion

9.00-9.30:

Kaffe og rundstykker

9.30-12.00:

Det er os, der får det til at gro

Gårdejer Torben Hansen, formand, Landbrug & Fødevarer,Planteproduktion Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø

Ungdomspanelet udfordrer formanden og direktøren

Formand Marie-Louise Thøgersen, Tænketanken Frej, Formand Peter Jørgen Kock, Landboungdom

Share farming og økologi - nye trends i dansk planteproduktion

Driftslederne Christian H. Jørgensen ogMorten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management

Når følelser trumfer fakta

Chefredaktør Tom Jensen, Berlingske

Landbruget, fakta og pressen

Debat mellem Tom Jensen og Ivar Ravn

Se show

Læs beretning

Se video

 

 

Se show

12.00-13.00:

Frokost

13.00:

Kongressen starter

 

Klik på sessionsnavnet for at se indlægsholdere og indlæg.

13.00-13.45 14.00-14.45 15.15-16.00 16.15-17.00
1 2 3 4
My digital farm


Klimamålenes betydning for dansk landbrug

Det faglige grundlag for klimaindsatsen
Værktøjer til beregning af klimabelastningen
1. indlæg:    
12 13 14 15
Dyrkning af kvalitetskorn
 
Dyrkning af kvalitetshvede i Skåne
Forædling og afprøvning af nye kornsorter
Nye proteinholdige afgrøder

23 24 25 26
Digitalisering i ukrudtsbekæmpelsen
Erfaringer med satellitmålinger i Danmark
Erfaringer med satellitmålinger i Sverige
Præcisionsjordbrug i praksis
34 35 36 37
Nyt om sygdomme og skadedyr
Nyt om ukrudt
Opdatering om glyphosat
Pesticidbelastning og differentieret pesticidafgift
45 46 47 48
Målrettet kvælstofregulering
 
Er kvælstof eller fosfor problemet?
Ny fosforregulering
Anders Agger indefra…
56 57 58 59
Ø Kløvergræsmarkens mange muligheder Ø Mixed crops – robust, competitive and high quality yield
Ø Optimering af gødskning
Ø Sædskifte og ukrudt
67 68 69 70
Experiences with placed slurry and nitrification inhibitors for maize in Germany

 
Nyt om dyrkning af majs
Dyrkning og fodring med kløvergræs
Vanding af kløvergræs
78 79 80 81
Pesticider til dansk frøavl. Visnesyge i spinat.
 
Ukrudt og vækstregulering i markfrø
Frøsektionens Årsmøde I
Frøsektionens Årsmøde II
89   90
Pico-session om måling af kvælstofafstrømning fra marker
Pico-session om måling af kvælstofafstrømning fra marker

Til top

Onsdag 18. januar 2017 - formiddag

8.30-9.15 9.45-10.30 10.45-11.30
5 6 7
Arrondering og økonomi
Frigiv penge
"Deleøkonomi" er kommet for at blive
16 17 18
Bestøvere i sædskiftet Sædskifte som ukrudtsbekæmpelse
Bælgsæd i sædskiftet
27 28 29
Rodudvikling, rodfunktion og høstudbytter
Pakning i dybden – risiko og betydning
Halm – salg eller nedmuldning?
38 39 40
Nye planteværnsmidler
IPM i bederoer
Slug management in the UK

49 50 51
Vandløbsloven
Vandløbsindsatsen
Vandplaner, Fødevare- og Landbrugspakken og EU
60 61 62
Er vi sidste generation med frihandel?
Alternativ ”dyrkning” af protein

Idéladen
71 72 73
Gødning fra biogasanlæg
Fra skrald til guld
Nye forsøg med gødskning
82 83 84
Urban Farming
Vandhuller – effekt og pleje
Natur og biodiversitet – prioritering, udfordringer og muligheder

Til top

Onsdag 18. januar 2017 - eftermiddag

12.30-13.15 13.30-14.15 14.40-15.25 15.40-16.25
8 9 10 11
Svenske erfaringer med Conservation Agriculture
 
Dyrkning og effekter af efterafgrøder
Jordbearbejdning og pesticider
Conservation Agriculture med lavt glyphosat forbrug
19 20 21 22
Teknik til afpudsning af frøgræs
 
Optimering af logistikken ved høst
Sådan vælges den rette sprøjteteknik
Potentiale i en ekstra bæltesektion
30 31 32 33
Mikroorganismer - røddernes venner

2. indlæg:


 
Biostimulanter øger planters vækst

2. indlæg:

Biopesticider er naturens egne fjender Nyt om sygdomme og skadedyr
41 42 43 44
Vækstregulering
Håndtering af sygdomme og skadedyr i vinterraps i 2017
Winter oil seed rape- the German way

Styr rapsen, så du får maksimalt udbytte
52 53 54 55
Fastsættelse af målsætningerne i vandområdeplaner
Vandråd i fokus
Kollektiv indsats - uden for dyrkningsfladen
Nyt om ukrudt
63 64 65 66
Facebook som forretningsbooster
Innovative godser 
Rådgiver i det postfaktuelle samfund - de "nye tider"
Mean Management
74 75 76 77
Højere kvælstofkvoter
 
Graduated fertiliser application in England

Fosfor til afgrøderne
Mikronæringsstoffer - fup eller fakta?
85 86 87 88
Nature conservation in Ireland

Erstatningsnatur som et nyt redskab i forvaltningen
Naturpleje i stor skala
Digers historie, naturværdi og lovgivning
91   92  
Pico-session om pesticider i luften
Pico-session om pesticider i luften
Sidst bekræftet: 05-01-2017 Oprettet: 06-10-2016 Revideret: 06-10-2016

Forfatter

Planter & Miljø