Feedback Form
Planteavl

Plantekongres 2019 

Oprettet: 21-09-2018

Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019

Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din session. Hvis titlen på dit indlæg evt. ønskes omformuleret, bedes du afklare det med kontaktpersonen snarest muligt.

Temaer Temaformand M/K Mail Telefon Mobil 
1. Korn og bælgsæd Johannes Ravn Jørgensen (AU) Johannes.Jorgensen@agro.au.dk 8715 8314
2. Raps Jon B. Pedersen (SEGES) jbp@seges.dk 8740 5424 2028 2711
3. Grovfoder Martin Mikkelsen (SEGES) mam@seges.dk 8740 5435 2028 2694
4. Frøafgrøder Barthold Feidenhans'l (SEGES) baf@seges.dk 8740 5425 4030 1778
5. Efterafgrøder Jørgen Eriksen (AU) jorgen.eriksen@agro.au.dk 8715 7672 5168 0554
6. Højværdiafgrøder som
hamp, lokalt salg, innovation m.v.
Bodil Pedersen (SEGES) blp@seges.dk 8740 5531

2171 7702

Claus Bo Andreasen (AU) clausbo.andreasen@dca.au.dk

8715 1278

4079 8032

7. Sædskifte Nanna Hellum Kristensen nhkr@seges.dk 8740 5414
8. Økologi i marken Sven Hermansen (SEGES) svhe@seges.dk 8740 5043 2931 4643
9. Digitalt jordbrug - præcisionsjordbrug Svend Christensen (KU) svc@plen.ku.dk 5148 9421
10. Markteknik og jordbearbejdning Kasper Stougård (SEGES) ksto@seges.dk 8740 5497
11. Jord - jordstruktur Lars Juhl Munkholm (AU) lars.munkholm@agro.au.dk 8715 7727 2515 2716
12. Conservation Agriculture Henrik Hauggaard-Nielsen (RUC) hnie@ruc.dk 4674 3641 2133 0785
13. Vanding og dræning Søren Kolind Hvid ( SEGES) skh@seges.dk 8740 5429 2033 6073
14. Planteavlsøkonomi Ove Lund ovl@seges.dk 8740 5479 2026 6121
15. Agrobiologi Kirsten Jørgensen (KU) kij@plen.ku.dk 3533 1135 3070 3346
16. Natur Heidi Buur Holbeck (SEGES) hbh@seges.dk 8740 5450 2374 3157
17. Miljø Tommy Dalgaard (AU) tommy.dalgaard@agro.au.dk 8715 7746 2070 6132
18. Klima Jørgen E. Olesen (AU) jeo@agro.au.dk 8715 7778 4082 1659
19. Kryds og tværs Bodil Pedersen (SEGES) blp@seges.dk

8740 5531

2171 7702

Claus Bo Andreasen (AU) clausbo.andreasen@dca.au.dk 8715 1278 4079 8032
20. Planteværnsmidler og sprøjteteknik Per Kudsk (AU) Per.Kudsk@agro.au.dk 8715 8096 2228 3382
21. Bioraffinering Uffe Jørgensen (AU) uffe.jorgensen@agro.au.dk 8715 7729 2133 7831
Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events