Feedback Form

  

Oprettet: 17-03-2017

Præsentation af og status på aktiviteter i 2016

Oversigten indeholder en dansk præsentation af gennemførte aktiviteter.

WP3

Cloud service platform

Dokumentet indeholder to dele. Den første lister hovedegenskaberne ved AgroIT platformen. Anden del indeholder guidelines til hvordan serviceprovider registrerer deres services til platformen.

Web services for all platform components

De forskellige services fra SEGES, Sinergise, Pessl, Efos og Freedomgrow dokumenteres.

Mobile applications

I løbet af projektet, er der udviklet forskellige funktionaliteter til de mobile applikationer. I dette dokument redegøres for de tiltag som er blevet udviklet på tværs af alle software providers.

WP4

Installation reports

Opsamling og rapportering af opstillingen af teknisk udstyr er sket på tværs af alle deltagerlandende.

Final functional reports

Dokumentet beskriver de tiltag der er blevet lavet på software og hardware produkterne i AgroIT for at imødekomme de behov som er opstået i afprøvningsfasen.

Final technical reports

Rapporten indeholder et overblik over de tekniske problemer der har været i forbindelse med integrations til AgroIT platformen i løbet af projektet. Rapporten fastlægger, at der ikke har været alvorlige udfordringer med integrations med andre produkter.

Mobile applications usability report

Beskrivelse af brugertest og brugerdata som er opsamlet på de mobile applikationer som er udviklet i AgroIT projektet.

Analysis of pilot environments in countries

Det er meget forskellige lande som er en del af AgroIT, derfor ses her nærmere på hvordan grundlaget for udbredelsen af IT produkter og services er i de pågældende lande. Her beskrives f.eks. mobildækning, støtte fra regeringer mv.

Productivity impact metrics survey

I løbet af projektet er der flere gange blevet gennemført spørgeskemaundersøgelser for at måle pilotfarmenes tilfredshed med produkterne de har til afprøvning. Dette dokument opsamler tre runder af spørgeskemaundersøgelser der har været gennemført i alle deltagerlande.

Dokumentet afventer afsendelse til EU kommissionen. Når det er sket, vil dokumentet blive uploadet her.

Scalability and sustainability analysis of pilot phase

Den fælles platform som er blevet udviklet i AgroIT projektet bliver her analyseret i forhold til dets evne til at skalere og holde til den belastning som vil komme i fremtiden.

Dokumentet afventer afsendelse til EU kommissionen. Når det er sket, vil dokumentet blive uploadet her.

Sidst bekræftet: 17-03-2017 Oprettet: 17-03-2017 Revideret: 17-03-2017

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Konsulent

Anders Haugaard Iversen

Digital Udvikling