Feedback Form

  

Oprettet: 28-04-2017

Landbrugets vejledning om drikkevandets beskyttelse

3. version af Vejledning til konsulenter, landmænd og andre, der vil forene god landbrugsdrift med drikkevandsbeskyttelse. Den indeholder som de tidligere versioner konkrete råd til, hvordan man skal forholde sig til bl.a. analyser, BAM og grænseværdier.

I Danmark er vi i den unikke situation, at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand.

Denne gunstige situation har vi, på trods af at der har været landbrug i århundreder, og på trods af at afgrøderne er gødsket, og at der i de seneste 70 år er anvendt pesticider.

Forsigtighedsprincippet råder

Politikerne har besluttet, at der skal gøres en indsats for at sikre, at den gunstige tilstand opretholdes. Derfor er kommunerne i samarbejde med vandværkerne i færd med at udarbejde indsatsplaner, og herunder at fastlægge retningslinjer for, hvordan den menneskelige aktivitet må være oven på drikkevandsressourcerne.

Ikke mindst landbrugsdriften er i fokus i den forbindelse.

Kommunernes og vandværkernes tilgang til dette arbejde varierer noget, men for manges vedkommende følger man i høj grad forsigtighedsprincippet, og der er en tendens til, at man i nogle områder - uden konkret dokumentation for behovet - ønsker en pesticidfri drift og restriktioner i gødningsanvendelsen, ud over dem der indgår i den generelle lovgivning.

I henhold til reglerne skal der imidlertid være dokumentation for, at der er behov for en så kraftig indsats, før man kan iværksætte den.

Vejledningen er en opdatering af 2. version, og skal ses som et supplement til Miljøstyrelsens informationer, og målgruppen er landmænd og konsulenter, som arbejder for både at sikre rent drikkevand og at kombinere dette med en rentabel landbrugsproduktion, hvilket synes at være muligt i langt de fleste tilfælde.

Bilag: Vejledning om indsatsplanlægning til sikring af grundvandet.

 

 

 

Sidst bekræftet: 28-04-2017 Oprettet: 28-04-2017 Revideret: 28-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Carl Åge Pedersen

Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Klimachef

Hans Roust Thysen

Center for Klima & Bæredygtighed


Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af...
18.03.11