Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-06-2018
Revideret: 03-02-2019

Kløvergræsensilage 1. slæt 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 352 367 946    
Slætdato 22/05 24/05 28/05 13/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 415 361 358 307 515
Aske (g/kg TS) 85 89 86 70 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 78,8 77,3 73,9 82,9
Råprotein (g/kg TS) 144 150 144 116 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 623 616 563 702
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 67 65 42 80
NDF (g/kg TS) 390 383 409 337 443
FK NDF (%) 73,5 72,4 71,0 65,1 79,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 128 140 76 182
Sukker (g/kg TS) 108 73 82 38 168
pH 4,4 4,2 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,1 0,9 0,3 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 57 74 66 12 103
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 15 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 54 43 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,45 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 80 77 77 73 86
PBV20 (g/kg TS) 15 25 20 -14 44
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 6,21 6,14 5,74 6,68
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,20 1,22 1,11 1,28
Kg pr. FEN 2,97 3,50 3,58 2,29 3,80
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,15 1,01 1,24
Kg pr. FE 2,77 3,22 3,37 2,11 3,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 120 118 88 140

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver med mineraler 130 176 416    
Ca (g/kg TS) 6,7 7,5 7,2 5,2 8,7
P (g/kg TS) 3,2 3,3 3,1 2,7 3,7
Mg (g/kg TS) 1,8 1,9 1,8 1,5 2,1
K (g/kg TS) ch 27,0 25,8 24,4 22,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,6 1,6 0,6 3,1
Cl (g/kg TS) 7,7 6,8 6,8 5,3 10,3
S (g/kg TS) 2,0 2,0 1,8 1,5 2,6
CAB meq/kg TS 418 411 403 293 538
Fe (mg/kg TS) 196 196 204 98 330
Mn (mg/kg TS) 60 58 63 42 85
Zn (mg/kg TS) 29 30 29 23 38
Cu (mg/kg TS) 5,58 4,60 5,03 4,20 6,95

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 182 35 21 18
Slætdato 20/05 27/05 20/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 400 395 448 588
Aske (g/kg TS) 85 95 86 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 79,6 79,4 70,6
Råprotein (g/kg TS) 149 147 145 123
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 616 616 514
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 54 56 43
NDF (g/kg TS) 375 388 383 470
FK NDF (%) 74,8 74,1 73,3 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 114 118 124 208
Sukker (g/kg TS) 111 97 131 120
pH 4,3 4,4 4,6 5,2
Nitrat (g/kg tørstof)     1,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 57 40 15
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 80 80 82 79
PBV20 (g/kg TS) 18 17 12 -2
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,13 6,31 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,15 1,18 1,34
Kg pr. FEN 3,00 3,10 2,67 2,43
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,07 1,11 1,09 1,32
Kg pr. FE 2,76 2,96 2,47 2,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 117 114 108

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 70 94 41 105
Slætdato 16/05 20/05 21/05 25/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 407 415 411 413 411
Aske (g/kg TS) 86 84 82 94 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1 79,1 79,4 79,0 79,6
Råprotein (g/kg TS) 145 143 139 146 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 639 648 617 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 61 59 55 56
NDF (g/kg TS) 384 396 396 377 383
FK NDF (%) 72,9 73,7 74,1 71,7 74,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 127 123 121 133 118
Sukker (g/kg TS) 94 102 122 104 102
pH 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 1,2 1,2 1,1 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 71 56 53 55 62
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 12 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 52 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 78 80 81 79 80
PBV20 (g/kg TS) 18 14 8 17 21
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 6,30 6,35 6,07 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,17 1,17 1,18
Kg pr. FEN 3,11 2,95 2,93 2,99 3,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10 1,09 1,12 1,09
Kg pr. FE 2,91 2,74 2,73 2,83 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116 113 108 118 118

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 7 381 160 325 112 83,3 5,62
Græsblanding 42 3 404 158 385 87 79,3 6,40
Græsblanding 44 1 270 146 418 52 77,5 6,25
Græsblanding 45 9 366 159 364 96 80,4 6,45
Græsblanding 46 1 415 173 376 73 80,1 6,41

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 352 1174
Slætdato 22/05 21/05
Tørstofindhold (g/kg) 415 393
Aske (g/kg TS) 85 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 78,9
Råprotein (g/kg TS) 144 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 663
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 67
NDF (g/kg TS) 390 409
FK NDF (%) 73,5 74,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 120
Sukker (g/kg TS) 108 78
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 57 61
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 51 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 80 78
PBV20 (g/kg TS) 15 33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18
Kg pr. FEN 2,97 3,12
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 2,77 2,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 132

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 14-06-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21