Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-06-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 1639 1542 4031    
Slætdato 26/05 24/05 23/05 18/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 394 334 358 312 484
Aske (g/kg TS) 78 85 88 65 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,0 78,9 78,8 75,9 83,9
Råprotein (g/kg TS) 139 148 156 114 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 672 667 624 748
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 77 75 49 99
NDF (g/kg TS) 402 414 413 349 451
FK NDF (%) 75,8 74,7 74,4 69,4 82,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 120 120 69 162
Sukker (g/kg TS) 115 68 66 36 197
pH 4,4 4,3 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,6 2,3 0,4 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 56 70 69 24 90
Eddikesyre (g/kg TS) 13 17 17 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 54 44 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 81 77 77 74 87
PBV20 (g/kg TS) 9 24 30 -17 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,28 6,29 5,99 6,81
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,19 1,09 1,24
Kg pr. FEN 3,05 3,80 3,52 2,38 3,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,11 0,99 1,17
Kg pr. FE 2,84 3,55 3,29 2,21 3,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 119 126 82 133

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 441 350 915    
Ca (g/kg TS) 5,2 5,4 5,8 4,3 6,2
P (g/kg TS) 2,9 3,1 3,3 2,5 3,3
Mg (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 1,4 1,9
K (g/kg TS) ch 23,8 26,0 26,4 19,0 29,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,4 2,6 1,2 3,7
Cl (g/kg TS) 10,5 10,1 9,7 6,8 14,5
S (g/kg TS) 2,3 2,4 2,5 1,8 2,8
CAB meq/kg TS 273 334 362 164 386
Fe (mg/kg TS) 188 222 219 106 290
Mn (mg/kg TS) 76 73 70 50 99
Zn (mg/kg TS) 30 33 35 24 36
Cu (mg/kg TS) 4,74 5,09 5,67 3,60 6,10
Co (mg/kg TS) 0,06 0,07 0,07 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,81 0,88 1,08 0,50 1,10
I (mg/kg TS) 0,34 0,28 0,31 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 573 141 124 45
Slætdato 24/05 26/05 26/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 389 395 396 541
Aske (g/kg TS) 77 77 75 69
Organisk stof fordøjelighed (%) 81,0 80,9 79,9 75,6
Råprotein (g/kg TS) 144 136 138 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 685 683 701 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 65 78 52
NDF (g/kg TS) 393 398 404 473
FK NDF (%) 77,5 77,3 75,5 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 105 111 119 157
Sukker (g/kg TS) 126 135 110 142
pH 4,3 4,4 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 56 48 54 13
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 14 10
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 53 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,43 0,48
AAT20 (g/kg TS) 82 83 80 84
PBV20 (g/kg TS) 11 3 9 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,55 6,51 6,38 6,10
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,14 1,17 1,22
Kg pr. FEN 3,01 2,98 3,04 2,39
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,05 1,06 1,08 1,19
Kg pr. FE 2,78 2,76 2,81 2,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 102 106 103

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 46 59 297 344 220 533
Slætdato 25/05 19/05 24/05 29/05 23/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 419 428 393 382 387 399
Aske (g/kg TS) 76 78 76 77 78 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 78,9 80,4 79,3 80,3 80,6
Råprotein (g/kg TS) 138 133 140 140 138 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 683 675 703 698 684 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 65 75 78 75 67
NDF (g/kg TS) 420 408 399 415 398 395
FK NDF (%) 73,8 73,7 76,2 75,0 76,2 76,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 131 113 120 113 109
Sukker (g/kg TS) 118 132 117 104 107 127
pH 4,6 4,7 4,3 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 1,0 1,5 1,3 1,6 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 51 47 56 56 63 53
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 14 13 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 52 54 52 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,42 0,44 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 80 81 81 80 80 82
PBV20 (g/kg TS) 9 3 9 11 9 8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,33 6,32 6,45 6,35 6,43 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18 1,15 1,17 1,16 1,15
Kg pr. FEN 2,94 2,86 3,03 3,17 3,11 2,98
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,11 1,07 1,09 1,08 1,06
Kg pr. FE 2,76 2,68 2,80 2,95 2,91 2,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108 104 107 109 106 106

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 360 129 397 128 81,6 6,61
Græsblanding 24 1 409 140 467 95 76,3 6,17
Græsblanding 35 19 403 132 395 154 81,7 6,61
Græsblanding 36 1 472 142 520 88 76,1 6,27
Græsblanding 42 4 408 138 355 182 83,3 6,77
Græsblanding 45 11 373 147 397 112 80,3 6,48
Græsblanding 46 1 443 125 389 200 82,8 6,75
Græsblanding 47 1 468 132 344 248 83,0 6,70
Græsblanding 49 1 388 143 387 118 81,7 6,70
Keen 1 376 153 332 198 85,2 6,90
Morsø 2 1 362 125 355 184 83,4 6,73
Strandsvingel baseret græsblanding 4 434 169 411 114 80,2 6,56
Sydvestjyden 3 402 134 444 136 78,0 6,36

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1639 419
Slætdato 26/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 394 409
Aske (g/kg TS) 78 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,0 80,1
Råprotein (g/kg TS) 139 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 60
NDF (g/kg TS) 402 383
FK NDF (%) 75,8 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 124
Sukker (g/kg TS) 115 151
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 56 50
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 53 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 81 83
PBV20 (g/kg TS) 9 -5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,17
Kg pr. FEN 3,05 2,95
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,09
Kg pr. FE 2,84 2,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 95

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 12-06-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21