Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 28-07-2020
Revideret: 07-02-2021

Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 985 946 2465    
Slætdato 29/07 01/08 05/08 14/07 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 386 382 372 276 517
Aske (g/kg TS) 91 97 100 77 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 74,5 74,7 71,8 80,4
Råprotein (g/kg TS) 152 159 167 123 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 596 595 529 680
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 71 71 46 97
NDF (g/kg TS) 415 429 414 373 460
FK NDF (%) 69,5 67,2 66,6 62,2 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 169 170 107 209
Sukker (g/kg TS) 68 54 48 14 135
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,1 2,1 0,4 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 60 56 65 24 97
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 16 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 56 49 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 75 73 69 83
PBV20 (g/kg TS) 28 37 46 -3 60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,82 5,84 5,55 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28 1,28 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,41 3,64 3,71 2,41 4,58
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,22 1,21 1,06 1,29
Kg pr. FE 3,20 3,45 3,50 2,25 4,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 143 150 99 163

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 150 117 297    
Ca (g/kg TS) 6,2 6,5 6,9 4,9 7,7
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,5 2,8 4,0
Mg (g/kg TS) 2,2 2,3 2,3 1,8 2,7
K (g/kg TS) ch 28,2 28,0 27,7 20,4 33,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,8 2,9 1,4 4,8
Cl (g/kg TS) 13,7 13,8 12,9 8,9 18,3
S (g/kg TS) 2,9 3,1 3,1 2,3 3,6
CAB meq/kg TS 278 254 274 107 376
Fe (mg/kg TS) 171 229 271 93 270
Mn (mg/kg TS) 77 76 77 47 110
Zn (mg/kg TS) 34 35 36 24 43
Cu (mg/kg TS) 6,18 6,57 7,00 4,80 7,55
Co (mg/kg TS) 0,06 0,06 0,08 0,04 0,08
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,04 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,13 1,38 1,43 0,60 1,50
I (mg/kg TS) 0,29 0,39 0,44 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 308 216 56 28
Slætdato 24/07 31/07 07/08 17/08
Tørstofindhold (g/kg) 386 376 368 504
Aske (g/kg TS) 91 91 94 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,0 76,8 75,0
Råprotein (g/kg TS) 153 150 157 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 598 619 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 62 72 51
NDF (g/kg TS) 414 413 407 429
FK NDF (%) 69,8 68,6 69,8 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 162 156 187
Sukker (g/kg TS) 71 72 53 112
pH 4,3 4,3 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   1,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 64 63 66 19
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 17 9
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 81
PBV20 (g/kg TS) 28 27 35 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,01 6,00 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,24 1,25
Kg pr. FEN 3,36 3,49 3,52 2,65
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,15 1,18
Kg pr. FE 3,16 3,29 3,27 2,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 128 134 141

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 29 179 219 117 390
Slætdato 05/08 16/08 28/07 31/07 29/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 484 434 377 373 387 389
Aske (g/kg TS) 87 95 93 90 89 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 74,9 77,2 76,9 76,2 76,1
Råprotein (g/kg TS) 172 154 151 149 147 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 579 540 616 623 599 603
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 55 73 74 70 65
NDF (g/kg TS) 411 412 410 416 412 417
FK NDF (%) 65,8 66,0 71,1 70,7 68,9 69,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 190 145 144 163 160
Sukker (g/kg TS) 96 72 65 68 68 68
pH 5,0 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 5,4 0,6 2,1 1,4 1,5 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 30 54 64 60 62 60
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 16 14 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 55 55 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 80 77 76 77 76 76
PBV20 (g/kg TS) 40 29 27 25 23 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,86 6,06 6,04 5,96 6,00
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,28 1,23 1,23 1,25 1,24
Kg pr. FEN 2,82 3,15 3,44 3,45 3,45 3,39
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,21 1,15 1,16 1,17 1,17
Kg pr. FE 2,59 2,96 3,21 3,23 3,23 3,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 136 126 125 124 131

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 187 182 413 15 75,6 5,95
Græsblanding 22 1 354 173 428 40 75,9 6,10
Græsblanding 35 8 388 150 399 102 77,6 6,22
Græsblanding 36 1 289 219 467 13 73,7 5,84
Græsblanding 42 2 351 144 404 72 76,0 6,01
Græsblanding 45 3 378 128 424 81 77,0 6,16
Græsblanding 49 1 438 137 465 92 75,2 6,00
Keen 2 310 177 388 17 76,8 6,04
Sydvestjyden 1 386 135 368 137 80,7 6,53

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 985 258
Slætdato 29/07 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 386 382
Aske (g/kg TS) 91 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 74,4
Råprotein (g/kg TS) 152 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 531
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 57
NDF (g/kg TS) 415 385
FK NDF (%) 69,5 62,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 209
Sukker (g/kg TS) 68 60
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 60 65
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 74
PBV20 (g/kg TS) 28 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,30
Kg pr. FEN 3,41 3,58
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20
Kg pr. FE 3,20 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 142

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 28-07-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21
Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
07.02.21