Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Græsensilage 1. slæt 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 33 37 160    
Tørstofindhold (g/kg) 430 361 396 315 607
Aske (g/kg TS) 73 79 84 58 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,4 76,7 68,7 82,5
Råprotein (g/kg TS) 119 127 141 81 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 622 619 516 730
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 71 69 45 90
NDF (g/kg TS) 426 438 418 352 569
FK NDF (%) 70,2 69,1 70,8 60,6 79,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 157 140 84 272
Sukker (g/kg TS) 125 80 89 20 217
pH 4,5 4,4 4,4 3,9 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 47 54 59 1 83
Eddikesyre (g/kg TS) 11 14 14 4 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59 56 46 78
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,39 0,55
AAT20 (g/kg TS) 77 75 76 70 85
PBV20 (g/kg TS) -8 3 14 -32 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,79 5,96 5,20 6,52
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,29 1,27 1,14 1,43
Kg pr. FEN 3,13 3,88 3,42 2,39 4,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,22 1,20 1,04 1,40
Kg pr. FE 2,97 3,62 3,22 2,21 4,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 104 117 63 115

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Wrapballer

Antal prøver 9 5
Slætdato 26/05 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 414 634
Aske (g/kg TS) 72 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 64,7
Råprotein (g/kg TS) 125 82
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 453
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 38
NDF (g/kg TS) 399 569
FK NDF (%) 70,2 59,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 230
Sukker (g/kg TS) 132 125
pH 4,4 5,7
Nitrat (g/kg tørstof)    
Mælkesyre (g/kg TS) 52 1
Eddikesyre (g/kg TS) 15 3
Tyggetid (Min./kg TS) 54 81
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,56
AAT20 (g/kg TS) 78 74
PBV20 (g/kg TS) -4 -33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 5,13
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,53
Kg pr. FEN 3,20 2,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,78
Kg pr. FE 2,92 2,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 87

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 33 297
Tørstofindhold (g/kg) 430 427
Aske (g/kg TS) 73 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 78,2
Råprotein (g/kg TS) 119 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 668
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 71
NDF (g/kg TS) 426 424
FK NDF (%) 70,2 73,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 132
Sukker (g/kg TS) 125 114
pH 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 47 48
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 78
PBV20 (g/kg TS) -8 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,13 3,04
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,14
Kg pr. FE 2,97 2,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 95 106

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 14-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21