Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 17-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Byghelsæd 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 219 249 876    
Slætdato 22/07 21/07 21/07 08/07 03/08
Tørstofindhold (g/kg) 362 384 402 300 419
Aske (g/kg TS) 51 51 52 32 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,1 69,0 70,0 67,1 75,0
Råprotein (g/kg TS) 94 99 102 73 116
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 624 630 638 498 733
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 81 78 55 110
NDF (g/kg TS) 387 408 392 349 434
FK NDF (%) 52,5 50,4 50,9 46,1 59,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 274 273 226 342
Stivelse (g/kg TS) 211 199 201 111 299
Sukker (g/kg TS) 34 29 41 10 72
pH 4,0 4,1 4,1 3,7 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 0,9 0,4 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 53 48 47 31 81
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 13 4 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60 57 50 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 74 76 70 83
PBV20 (g/kg TS) -27 -19 -19 -50 -4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,54 5,37 5,49 5,14 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,39 1,36 1,24 1,45
Kg pr. FEN 3,81 3,75 3,53 3,08 4,66
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,37 1,33 1,18 1,45
Kg pr. FE 3,72 3,70 3,46 2,89 4,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 75 85 86 47 105

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 57 52 15 5
Slætdato 22/07 26/07 20/07 12/07
Tørstofindhold (g/kg) 362 363 355 454
Aske (g/kg TS) 48 50 52 61
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,2 71,8 71,3 69,0
Råprotein (g/kg TS) 90 95 92 94
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 605 627 557
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 74 77 67
NDF (g/kg TS) 378 386 384 419
FK NDF (%) 51,4 54,1 52,8 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 282 272 265 302
Stivelse (g/kg TS) 238 221 206 180
Sukker (g/kg TS) 27 32 29 67
pH 3,9 4,0 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4   1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 56 53 60 22
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 56 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 77 75 79
PBV20 (g/kg TS) -30 -27 -26 -32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,56 5,59 5,54 5,32
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,34 1,35 1,41
Kg pr. FEN 3,76 3,80 3,87 3,30
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,31 1,30 1,41
Kg pr. FE 3,66 3,71 3,73 3,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 70 76 73 81

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 40 60 24 77
Slætdato 13/07 25/07 22/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 352 377 366
Aske (g/kg TS) 57 47 40 54
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 70,5 72,1 71,7
Råprotein (g/kg TS) 94 90 90 94
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628 603 667 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 84 88 80
NDF (g/kg TS) 411 387 378 376
FK NDF (%) 52,5 50,7 52,7 52,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 272 286 280 274
Stivelse (g/kg TS) 171 216 240 223
Sukker (g/kg TS) 31 33 35 31
pH 3,9 4,0 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,7 0,8 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 53 53 52
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 10 12
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 76 77 76
PBV20 (g/kg TS) -21 -29 -30 -26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,40 5,50 5,68 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,36 1,31 1,35
Kg pr. FEN 4,00 3,92 3,55 3,77
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,32 1,26 1,31
Kg pr. FE 3,95 3,80 3,41 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 78 72 68 76

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 219 104
Slætdato 22/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 362 366
Aske (g/kg TS) 51 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,1 69,1
Råprotein (g/kg TS) 94 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 624 558
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 70
NDF (g/kg TS) 387 391
FK NDF (%) 52,5 48,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 302
Stivelse (g/kg TS) 211 211
Sukker (g/kg TS) 34 29
pH 4,0 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 53 50
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) -27 -27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,54 5,32
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,40
Kg pr. FEN 3,81 3,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,37
Kg pr. FE 3,72 3,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 75 76

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 17-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21