Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-10-2020
Revideret: 07-02-2021

Majsensilage 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 202 186 548    
Slætdato 08/10 09/10 04/10 01/10 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 325 333 340 286 364
Aske (g/kg TS) 34 30 33 26 41
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,0 77,3 73,0 78,7
Råprotein (g/kg TS) 75 78 78 65 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 514 516 525 423 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 67 64 41 92
NDF (g/kg TS) 403 376 367 370 445
FK NDF (%) 63,8 61,3 64,0 58,5 69,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 218 202 185 185 253
Stivelse (g/kg TS) 265 298 299 216 313
Sukker (g/kg TS) 13 14 13 10 22
pH 3,9 3,9 3,9 3,7 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 55 53 55 43 66
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 14 11 25
Tyggetid (Min./kg TS) 51 46 45 46 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,41 0,41 0,47
AAT20 (g/kg TS) 82 82 83 77 86
PBV20 (g/kg TS) -54 -52 -53 -65 -42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,16 6,26 5,85 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,19 1,16 1,27
Kg pr. FEN 3,77 3,67 3,56 3,33 4,30
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15 1,12 1,10 1,24
Kg pr. FE 3,61 3,48 3,35 3,13 4,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 49 48 36 57

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 96 13 20
Slætdato 08/10 10/10 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 332 322 327
Aske (g/kg TS) 33 34 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 76,6 76,1
Råprotein (g/kg TS) 75 74 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 501 469 496
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 48 59
NDF (g/kg TS) 407 404 412
FK NDF (%) 63,4 65,2 64,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 226 224 203
Stivelse (g/kg TS) 268 256 256
Sukker (g/kg TS) 12 15 15
pH 3,9 4,0 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 51 50
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 17
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 82 84 83
PBV20 (g/kg TS) -54 -57 -57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,12 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,21
Kg pr. FEN 3,70 3,80 3,76
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,16 1,16
Kg pr. FE 3,56 3,62 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 45 44

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 98 66
Slætdato 07/10 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 327 325
Aske (g/kg TS) 33 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,6
Råprotein (g/kg TS) 75 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 516 512
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 65
NDF (g/kg TS) 402 407
FK NDF (%) 64,5 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 213
Stivelse (g/kg TS) 267 267
Sukker (g/kg TS) 14 13
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 56 53
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 82 82
PBV20 (g/kg TS) -54 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,22
Kg pr. FEN 3,70 3,79
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,55 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 42

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 1 292 75 368 64,2 263 34 77,5 6,19
Fieldstar 1 301 88 377 67,5 244 10 78,4 6,22
Gatsby 1 284 68 389 74,0 246 10 80,7 6,40
Græsblanding 35 2 306 68 414 67,4 216 10 77,2 6,07
Wizard 2 307 66 428 69,0 269 10 77,5 6,32

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 202 3684
Slætdato 08/10 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 325 335
Aske (g/kg TS) 34 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 77,5
Råprotein (g/kg TS) 75 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 514 569
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 74
NDF (g/kg TS) 403 379
FK NDF (%) 63,8 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 218 201
Stivelse (g/kg TS) 265 290
Sukker (g/kg TS) 13 13
pH 3,9 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 55 56
Eddikesyre (g/kg TS) 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 51 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 82 82
PBV20 (g/kg TS) -54 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,18
Kg pr. FEN 3,77 3,56
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,12
Kg pr. FE 3,61 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 42

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 26-10-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21