Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-09-2020
Revideret: 24-11-2020

Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 32 29 93    
Tørstofindhold (g/kg) 329 347 358 252 413
Aske (g/kg TS) 74 77 70 53 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 71,6 73,1 68,3 78,6
Råprotein (g/kg TS) 143 152 147 121 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 652 669 575 743
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 81 85 55 106
NDF (g/kg TS) 338 365 350 279 384
FK NDF (%) 55,0 53,1 53,8 47,0 64,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 277 272 197 387
Stivelse (g/kg TS) 126 112 128 33 208
Sukker (g/kg TS) 27 27 31 12 49
pH 4,1 4,3 4,2 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 76 75 75 59 97
Eddikesyre (g/kg TS) 19 22 20 13 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49 54 51 39 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,44 0,42 0,36 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 68 69 64 75
PBV20 (g/kg TS) 32 43 36 9 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,57 5,72 5,01 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,35 1,31 1,20 1,48
Kg pr. FEN 4,14 4,16 3,86 3,02 5,45
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,33 1,26 1,11 1,44
Kg pr. FE 3,91 4,16 3,73 2,74 5,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 147 134 96 148

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 7 6
Slætdato 04/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 334 345
Aske (g/kg TS) 80 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 74,1
Råprotein (g/kg TS) 148 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 681 745
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 108
NDF (g/kg TS) 306 322
FK NDF (%) 59,7 50,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 230 360
Stivelse (g/kg TS) 170 167
Sukker (g/kg TS) 18 27
pH 4,1 4,0
Nitrat (g/kg tørstof)   0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 85 78
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20
Tyggetid (Min./kg TS) 43 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,38 0,40
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 34 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,86 3,81
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,61 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 109

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Ambition 1 306 134 372   12 77,3 6,04
Javlo 1 340 137 323 111 35 76,3 5,78

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 32 50
Tørstofindhold (g/kg) 329 331
Aske (g/kg TS) 74 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,0 71,0
Råprotein (g/kg TS) 143 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 83
NDF (g/kg TS) 338 354
FK NDF (%) 55,0 49,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 311
Stivelse (g/kg TS) 126 87
Sukker (g/kg TS) 27 33
pH 4,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 76 82
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 49 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 69 66
PBV20 (g/kg TS) 32 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,43
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,38
Kg pr. FEN 4,14 4,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,34
Kg pr. FE 3,91 4,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 139

Til top

Sidst bekræftet: 24-11-2020 Oprettet: 08-09-2020 Revideret: 24-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Majsensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
26.11.20
Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
26.11.20
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
26.11.20
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.11.20
Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
26.11.20