Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 16-11-2015

Skattebegunstiget forældrekøb

Forældre kan hjælpe deres børn på flere måder, uden at der skal betales skat.

Man skal dog være opmærksom på, at der skal være realitet bag transaktionerne, når man vælger at gøre det. Pengestrømmen skal eksempelvis foregå korrekt, ejerskabet skal tinglyses på rette måde osv. Ellers er der risiko for, at SKAT konstaterer skattepligt eller ændrede værdiansættelser, så børnenes pris ikke kan sættes favorabel lavt.

Forældrekøb i virksomhedsordningen
I den situation, hvor datter og svigersøn ønsker at købe en ejendom, men ikke har råd kan følgende model benyttes:

  • Forældrene benytter den frie likviditet i deres virksomhedsordning til at købe ejendommen.
  • Herefter udlejer forældrene ejendommen til datter og svigersøn. Ejendommen og udlejningen ligger i virksomhedsordningen. Udlejningen skal ske på markedsvilkår, og ejendommen må ikke vurderes som udlejet på den offentlige ejendomsvurdering.
  • Samtidig har forældrene mulighed for at give kontantgaver til deres datter og svigersøn under den afgiftsfrie grænse. Den ligger på 60.700 kr. til børn og på 21.200 kr. til svigerbørn. (2015-satser). Forældre/svigerforældre kan hver især give afgiftsfri gaver til datter og svigerbarn.
  • Når datter og svigersøn er i stand til at købe ejendommen, kan de, hvis den ikke er vurderet som udlejet, købe den af forældrene til 15 procent under seneste offentlige ejendomsvurdering, som ofte er lavere end markedsværdien. Handlen kan evt. finansieres ved et favorabelt familielån, som er afdrags- og rentefrit. Forældrene kan fortsat benytte muligheden for at give afgiftsfrie gaver til deres datter og svigersøn. Datter og svigersøn kan evt. afvikle familielånet med disse afgiftsfrie gaver. Her er det dog særdeles vigtigt med rådgivning, så man sikrer tilstrækkeligt realitet, så SKAT ikke kan omkvalificere gaverne og lånet til skattepligtige gaver. I mange tilfælde sælger forældrene ejendommen med et tab. Dette tab kan skattemæssigt modregnes i årets eller fremtidige skattepligtige gevinster på fast ejendom eventuelt ved salg af landbrugsjord og -bygninger.

Forældrekøb ved udlån
Det er også en mulighed, at du i første omgang låner børnene penge til at købe ejendommen for. Her er det vigtigt, at dispositionerne udføres i den rette rækkefølge, og at der foreligger dokumenter og aftaler, der dokumenterer forløbet og aftalerne.

SEGES’ anbefaling
SEGES anbefaler, at du drøfter situationen med din lokale DLBR-rådgiver, inden du foretager dig dispositioner af ovennævnte karakter. Denne anbefaling gælder i øvrigt alle dispositioner, hvor du ønsker at begunstige dine børn. Der er mange regler og mange faldgruber. Derfor er rådgivning på dette område altid stærkt tilrådeligt.

Sidst bekræftet: 16-11-2015 Oprettet: 16-11-2015 Revideret: 16-11-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Tanja Stocholm

Af samme forfatter

SKATM-2016-22-04. Parkeringsplads. Arbejdssted. Tjenestebil. Beskatning af fri bil ved kørsel til et afhentningssted
Skatterådet bekræftede, at et afhentningssted ikke kunne anses for et arbejdssted og kørslen til og fra afhentningsstedet s...
27.06.16
SKATM-2016-00-07. Kontante betalinger og indberetning til SKAT
Folketinget har vedtaget at udvide fristen for, hvornår en kontantbetaling skal være indberettet, for at indberetteren beva...
24.06.16
SKATM-2016-23-06. Praksisændring. Studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt
SKAT har i styresignalet ændret praksis for, hvornår udenlandske studerende, ved ophold i Danmark, skal anses for skattepli...
23.06.16
SKATM-2016-22-03. Rejse- og befordringsgodtgørelse. Bopæl ikke anset for arbejdssted
Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse og diæter skal dokumenteres og sandsynliggøres nøje.
23.06.16
SKATM-2016-23-05. Udenlandsk arbejdskraft. Arbejdsgiveren hæftede ikke for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag
Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og fandt det betænkeligt at fastslå, at arbejdsgiveren havde udvist forsømmelighe...
23.06.16